Devetošolci Šaleške doline na tradicionalnem obisku v Premogovniku Velenje

V sredo, 15. decembra 2010, so Premogovnik Velenje že tradicionalno obiskali učenci devetih razredov osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Obiskalo nas je 33 učencev z namenom lažje poklicne odločitve.

Obisk je bil namenjen seznanitvi s poklici v rudarstvu, kako poteka izobraževanje zanje ter kakšni sta kadrovska in štipendijska politika podjetja. V sklopu slednje podjetje poleg štipendije dijakom, ki se izobražujejo v Šolskem centru Velenje za poklice v rudarstvu, ponuja tudi druge ugodnosti ter jim omogoča praktični pouk na učnih deloviščih v jami in v delavnicah. Dobrodošlico jim je zaželel Boris Potrč, vodja Izobraževalnega centra Skupine PV, ki je učencem predstavil delovanje velenjskega premogovnika. Poudaril je pomembnost projekta izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, saj ima poleg energetskih in ekonomskih prednosti tudi socialno komponento – za prihodnje generacije bo zagotavljal kvalitetna delovna mesta še naslednjih 50 let. Po uvodnem pozdravu so si učenci ogledali Varnostno-tehnološki informacijski sistem, jašek NOP, elektro in strojno delavnico ter svetilkarno.

V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje. Da je izobraževanje pomemben segment delovanja se odraža na več področjih, med njimi tudi na področju štipendiranja. V šolskem letu 2010/2011 smo podelili 38 štipendij ter 3 posebne štipendije Energija znanju – znanje energiji, trenutno imamo v Skupini 135 štipendistov. Obvezno prakso opravlja 152 dijakov in 33 študentov ob delu – rudarske, elektro in strojne smeri, ter 64 dijakov in študentov drugih smeri. Številke kažejo na to, da veliko skrb namenjamo izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih.

Objavljeno: 17-12-2010