Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje ponovno izkazali humanost na področju krvodajalstva

V letu 2010 Območna organizacija Rdečega križa Premogovnika Velenje obeležuje 35-letnico delovanja. Glede na število odvzemov krvi je Premogovnik Velenje v Šaleški dolini in tudi v Sloveniji kot podjetje še vedno med najštevilčnejšimi in najbolj humanimi.

Glavna dejavnost organizacije je usmerjena k oblikovanju širšega zavedanja o pomenu prostovoljnega krvodajalstva in spodbujanju ljudi, da postanejo redni krvodajalci. S pomočjo propagandnega materiala skušajo predstavniki organizacije seznaniti ljudi s čim bolj zdravim načinom življenja, dejavni pa so tudi na področju donatorstva. Zbrana sredstva so v letu 2010 namenili za socialno ogrožene otroke v Mestni občini Velenje, za starejše krajane Krajevne skupnosti Šentilj in Ravne pri Šoštanju ter za dva dobrodelna koncerta. Sodelovali so v humanitarni akciji Drobtinica, v decembru pa bodo podelili bone vsem sodelavcem, ki so v bolniškem staležu več kot leto dni. Člani so prejeli priznanja in plakete za večkratno darovano kri, krvodajalce, ki so kri darovali več kot 45-krat, pa so peljali na izredno krvodajalsko akcijo v  Splošno bolnišnico Novo mesto in na ekskurzijo v Belo Krajino. V Skupini Premogovnik Velenje je registriranih 810 aktivnih krvodajalcev, do 14. decembra je bilo zabeleženih 2.239 odvzemov krvi, kar je več kot v preteklem letu. Koliko življenj je bilo s tem rešenih, lahko samo ugibamo.

Krvodajalstvo v Sloveniji deluje na osnovi prostovoljnega in neplačanega dajanja krvi, število krvodajalcev pa se povečuje. Za razvoj krvodajalstva kot enega najbolj humanih dejanj, smo odgovorni vsi, saj s tem, ko pomagamo drugim, plemenitimo sebe in si hkrati zagotavljamo varnost, v kolikor bomo tudi sami potrebovali pomoč.

Objavljeno: 16-12-2010