V Premogovniku Velenje že 35 let poslušajo interni radio

Interno komuniciranje v Premogovniku Velenje ima dolgo tradicijo. Časopis Rudar izhaja od leta 1953, letos pa mineva 35 let, odkar je 22. oktobra 1975 prvič začel oddajati interni radio.
Zaposleni v Premogovniku Velenje lahko vsak delovni dan poslušajo program internega radia prek zvočnikov v delovnih prostorih ali prek intraneta na svojih računalnikih. V oddajah redno poročajo o proizvodnji in poslovanju Premogovnika in njegovih družb, o varstvu pri delu, varovanju okolja, izobraževanju zaposlenih, kulturnem utripu v podjetju, posredujejo nasvete za varno in zdravo delo ter življenje, obveščajo tudi o športnih, kulturnih in družabnih dogodkih, spremljajo dogodke v Velenju, Šaleški dolini in sploh vse, kar je povezano s Skupino Premogovnik Velenje.

Slovesnost ob 35-letnici radia so pripravili 9. decembra v Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije in v ta namen odigrali radijsko oddajo v živo. Zapeli so člani Rudarskega okteta, zaigrali člani Harmonikarskega orkestra Barbara, gost v studiu pa je bil
direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Poudaril je, da je vloga medijev izredno pomembna. »V veliko primerih mediji kreirajo podobo podjetja. Vloga internih medijev pa je še toliko bolj pomembna, saj je danes težko osebno nagovoriti vse zaposlene – tako takrat, ko so stvari lepe, dobre, organizirane, kot takrat, ko ne gre vse po načrtih.
Sem velik zagovornik kvalitetnega internega komuniciranja, kakršno naše je, in ga navajamo tudi kot eno od prednosti Premogovnika Velenje, ko se deklariramo kot družbeno odgovorno podjetje.«
Dodal je še, da je prepričan, da kljub nastajanju novih, elektronskih medijev, radio ne bo nikoli utihnil ter da bi si nasploh v radijskih programih želel poslušati le dobre novice, kratke informacije in veliko dobre slovenske zabavne glasbe.

Objavljeno: 10-12-2010