V Premogovniku Velenje počastili dan zavetnice rudarjev, sv. Barbare

Strokovnjaki Premogovnika Velenje z znanjem obvladujejo vrhunsko tehnologijo

4. decembra goduje sv. Barbara, zavetnica rudarjev. Ob tem prazniku v Skupini Premogovnik Velenje že vrsto let slavijo znanje in pripravijo slovesnost s podelitvijo priznanj sodelavkam in sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu dosegli višje stopnje izobrazbe. Teh je bilo letos 12, slovesnost pa so pripravili 1. decembra v Muzeju premogovništva Slovenije.

V Premogovniku so si skozi vso zgodovino prizadevali slediti najnovejšim tehnološkim dognanjem, danes pa je visoka stopnja razvoja zelo očitna. Optimizirajo in modernizirajo delovne procese, zastavljenih imajo nekaj novih razvojnih korakov, pri čemer sodelujejo njihovi strokovnjaki različnih profilov. Vedno znova dokazujejo, da obvladujejo in znajo dobro rokovati z najsodobnejšo tehnologijo in da so sposobni še naprej dosegati izjemne proizvodne rezultate.

Zbrane je nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in poudaril, da je ponosen na vse tiste sodelavce, ki prispevajo k izboljšavam, inovativnosti, novim spoznanjem in dosežkom. »Za čedalje več opreme, strojev in idej lahko rečemo, da so plod domačega znanja strokovnjakov različnih področij, ki združijo svoje znanje. V letošnjem, 135-letu delovanja Premogovnika Velenje, je bila presežena skupna količina odkopanega premoga v vseh teh letih 220 milijonov ton. To smo lahko dosegli le z znanjem in vrhunsko tehnologijo, po kateri je Premogovnik Velenje prepoznaven tudi izven naših meja. Vse to ni delo enega samega človeka, temveč moštva odličnih strokovnjakov.«

Objavljeno: 02-12-2010