Premogovnik Velenje zanika navedbe Jadranka Medaka

Po zadnji izjavi gospoda Jadranka Medaka iz NS HSE, v kateri so ponovno navedene številne dezinformacije glede zalog premoga in kurilne vrednosti, v Premogovniku Velenje ponovno poudarjamo, da smo Holdingu Slovenske elektrarne pravočasno oddali vse potrebne uradne dokumente, elaborate in projekte, v katerih so vsa potrebna dokazila, s katerimi potrjujemo, kar je z uradnim potrdilom 31. marca 2010 potrdila tudi Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin, in sicer da je zalog premoga dovolj do konca obratovanja TEŠ6, in da je premog iz Šaleške doline tudi ustrezne kurilne vrednosti.

Po izjavah vodstva HSE in mag. Simona Tota količina in kurilna vrednost premoga za TEŠ6 nista problematična, zato se sprašujemo, čemu služi ponovno zavajanje javnosti s strani gospoda Medaka. Glede na njegove izjave smatramo, da je ponovno iz konteksta iztrgal samo določene podatke, ne želi pa priznati, da je vprašanje premoga za TEŠ6 uradno dokazljivo in preverljivo. V izogib nadaljnjim zavajanjem gospoda Jadranka Medaka je Premogovnik Velenje pristal na revizijo zalog s strani zunanjega recenzenta. Ob tem je očitno, da so dvomi okrog premoga le plod ene osebe – gospoda Jadranka Medaka, ki s tem izgublja svojo kredibilnost in kredibilnost celotnega NS HSE.

Objavljeno: 01-12-2010