Šoštanj in Topolšica sta izven eksploatacijskega območja pridobivanja premoga

Nasprotniki izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanja v vnemi, da bi spodkopali največji slovenski energetski projekt, od katerega je odvisna varna in zanesljiva oskrba 1/3 celotne države, v javnosti ponovno širijo laži, dezinformacije in potvorjene resnice ter s tem vnašajo nemir med prebivalce Šaleške doline.
Premogovnik Velenje ponovno odločno zanika navedbe, da je zaradi bodočega odkopavanja premoga v povezavi s TEŠ6 ogrožen obstoj Šoštanja in Topolšice. Novice o tem namreč širijo anonimni avtorji in so povsem brez realne osnove. Resnica je namreč ta, da Premogovnik Velenje skozi uradne dokumente, projekte, elaborate odkopavanja ter hkrati tudi z uradnim potrdilom o zalogah premoga dokazuje, da je za potrebe TEŠ6 dovolj premoga znotraj eksploatacijskega prostora Premogovnika Velenje. T. i. področje jame Šoštanj, to je predel od Šoštanja do Topolšice, ni zajet v tem pridobivalnem prostoru in premog s tega območja ni predviden za odkopavanje.
To dejstvo na Premogovniku Velenje dokazujemo z uradno potrjenimi dokumenti, kar je možno preveriti tudi na sedežu podjetja.
Izključna želja avtorjev teh neresničnih trditev, da bo zaradi odkopavanja porušen Šoštanj, je vnašati nemir med prebivalce Šoštanja in celotne Šaleške doline, ki v izgradnji bloka 6 vidijo predvsem koristi, ki jih ta prinaša.
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je na seji Sveta Občine Šoštanj, ki je potekala danes, v ponedeljek, 29. novembra 2010, članom in članicam sveta dal ponovno zagotovilo, da je del sloja premoga, ki se nahaja pod Šoštanjem in Topolšico izven eksploatacijskega prostora Premogovnika Velenje in NI v nobenem primeru predviden za odkopavanje

Objavljeno: 29-11-2010