Odgovor Premogovnika Velenje na članek na spletnih straneh STA

V zadnjem času skoraj ne mine dan, da se v medijih ne bi pojavile dezinformacije o zalogah premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje in njegovi kurilni vrednosti. Z njimi najpogosteje manipulira mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za gospodarstvo. V zadnjih navedbah Kopač sicer trdi, da nikoli ni dvomil v količino zalog, da ga bolj skrbi kurilna vrednost premoga.
“Moj pomislek se nanaša na kurilno vrednost teh zalog, za ugotavljanje česar pa ta komisija ni pristojna in tega niti ni ugotavljala,” je poudaril. Podatki o kurilnosti, s katerimi razpolaga le Premogovnik Velenje, so po njegovih besedah pomembni zato, ker se vanje zajema ves premog s kurilnostjo 8,4 GJ/kg, “kar je bil ustrezen premog za bloke 1-3 v letu 1960, ko so zaloge začeli ocenjevati”.


Zgornje seveda sploh ne drži! Direktor direktorata očitno ne ve prav dobro, kaj komisija, ki je v pristojnosti njegovega direktorata, pravzaprav počne. Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin je namreč pristojna za celotni Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje s stanjem 31. 12. 2008, v njem pa so tudi izčrpni podatki glede kurilne vrednosti zalog.

Kvaliteto mineralne surovine obravnava Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (UL RS 36/2006 z dne 6. 4. 2006) v četrtem poglavju, kvaliteto mineralne surovine mora po 33. členu pravilnika obravnavati osmo poglavje elaborata. Poleg tega je obdelava kvalitete premoga še posebej dodana v dokumentacijskem gradivu elaborata. Iz tega je torej razvidno, da s temi podatki ne razpolaga le Premogovnik Velenje, ampak jih imajo v svojem arhivu tudi na Direktoratu za energijo, katerega generalni direktor je prav Janez Kopač. In če sedaj Janez Kopač dvomi v potrdilo, ki so ga izdali na njegovem direktoratu, lahko zaključimo, da dvomi torej tudi v svoje zaposlene – in posredno v svoje delo.
Podatki o kvaliteti premoga so seveda pomembni, da lahko zagotavljamo enakomerno povprečno kurilno vrednost na mesečni, letni in dolgoletni ravni. Glede na to, da nam je to uspevalo doslej, ni pravih razlogov, da nam ne bi tudi v prihodnje. Premogovnik Velenje zagotavlja za Termoelektrarno Šoštanj premog, ki že vsa leta njenega obratovanja zadovoljuje potrebe po električni energiji z ustrezno kvaliteto tako, da tovrstnih problemov praviloma ni.

Poudariti je potrebno, da je za načrtovanje odkopavanja v Premogovniku Velenje spodnja meja kurilne vrednosti premoga 8,4 GJ/tono. Kurilna vrednost premoga v sloju raste linearno proti 13 GJ/tono (od talnine proti krovnini). Za zagotavljanje povprečne kurilne vrednosti okoli 10 GJ/tono na letni ravni, je izjemno pomembna dinamika odkopavanja na odkopnih ploščah, ki je upoštevana v dolgoročnih konceptualnih rešitvah (v obratovanju sta istočasno dva odkopa, praviloma talninski in krovninski, v obdobju enega leta so vključeni v odkopavanje do štirje odkopi z različnimi povprečnimi kurilnimi vrednostmi premoga …).  
Tudi za bloke 1–3 smo zagotavljali premog s kurilno vrednostjo, ki je bila v povprečju višja od 8,4 GJ/tono.

Po Kopačevih pojasnilih je »v pogodbi z Alstomom za Teš 6 določeno, da je mogoče uporabljati zgolj velenjski premog s kurilnostjo nad 9,5 GJ/kg. “Podatkov o tem, koliko je v Velenju takšnega premoga, pa nimata niti HSE niti ministrstvo. Zato so podatki o razpoložljivih količinah nepopolni in lahko zavajajoči,” še dodaja.

Tudi to ne drži!
V elaboratu točno piše, da je v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje izračunana količina premoga z izračunano povprečno kurilno vrednostjo s stanjem na 31. 12. 2008 131.670.000 ton premoga s povprečno kurilnostjo 10,47 GJ/tono.

Podatki o razpoložljivih količinah Premogovnika Velenje nikakor niso nepopolni in tudi niso zavajajoči. Tega pa za podatke, ki jih gospod Kopač brez pravilne razlage, iztrgane iz konteksta in celo zavajajoče pošilja v medije, nikakor ne bi mogli trditi.
Zanima nas, zakaj državni uradnik pojasnil in informacij glede zalog premoga in kurilne vrednosti raje ne preveri pri nas v Premogovniku Velenje, kjer bi mu lahko podrobno odgovorili na vsa njegova vprašanja. Pojasnili pa bi mu lahko tudi, katere enote se uporabljajo, kadar govorimo o kurilni vrednosti premoga.

Objavljeno: 29-11-2010