Akcija »INOVATOR LETA«

Inovativnost – poslovna bližnjica ustvarjalnih in pogumnih

Vse zaposlene, predvsem pa kreativne sodelavce, obveščamo, da podaljšujemo akcijo »Inovator leta« do zaključka leta 2010.

Razlog za podaljšanje akcije je celosten zajem letnega obdobja, v katerem akcija teče, posledica pa samostojen dogodek razglasitve najboljših na področju inovativnosti v Skupini Premogovnik Velenje, ki bo izveden v začetku naslednjega leta.

S podaljšanjem akcije Inovator leta pridobivamo čas tako za realizacijo prijavljenih koristnih predlogov kot za sprejem novih koristnih predlogov.

V želji po doseganju še boljših rezultatov na področju inovacijske dejavnosti vas pozivamo, da aktivno sodelujete v akciji Inovator leta in izrazite svojo ustvarjalnost in pogum z aktivnostmi za doseganje postavljenih ciljev.

Objavljeno: 25-11-2010