Premogovnik Velenje tudi letos med finalisti za nagrado Horus

V sklopu letošnjega praznovanja 20. obletnice delovanja Slovenskega društva za odnose z javnostmi je bila včeraj v Ljubljani podelitev nagrade za komunikacijsko odličnost Prizma ter posebne nagrade društva. Skupaj z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in konzorcijskimi partnerji projekta pa so podelili tudi Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2010. Slavnostna govornica je bila varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik.

Strokovna komisija pod vodstvom mag. Franca Hočevarja, svetovalca Predsednika Republike Slovenije za socialno in zdravstveno varstvo ter humanitarna vprašanja, je letos podelila nagrado v dveh kategorijah. Nagrado HORUS 2010 sta prejela UniCredit Banka Slovenija, d. d., v kategoriji velikih podjetij, in Abbott Laboratories, d. o. o., v kategoriji majhnih podjetij. Med velikimi podjetji se je na razpis prijavil tudi Premogovnik Velenje in se tudi letos, kot lani, uvrstil med finaliste.

Letos je na razpis prispelo 8 prijav: 5 prijav malih podjetij in 3 prijave velikih podjetij, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje. Ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Med finaliste za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2010 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla najmanj 60 odstotkov vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Letošnji finalisti so v kategoriji majhnih podjetij so bili Xlab, d. o. o., Abbott Laboratories, d. o. o., Lotrič, d. o. o., v kategoriji velikih podjetij pa Premogovnik Velenje, d. d., Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. in UniCredit Banka Slovenija, d. d. Začetki družbene odgovornosti Premogovnika Velenje so v letu 1885, ko je lastnik premogovnika Daniel von Lapp zgradil več stanovanjskih zgradb za rudarje, leta 1892 je kupil parcelo za gradnjo bolnišnice, leta 1894 pa je bila ustanovljena še bratovska skladnica. Mnogo kasneje, v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je Premogovnik Velenje s svojimi zaposlenimi zgradil mesto Velenje.
Premogovnik Velenje je bil vedno podjetje z vizijo in strategijo, ne le glede svojega razvoja in uspešnega delovanja pri pridobivanju premoga, temveč tudi glede razvoja drugih dejavnosti, sodelovanja z lokalno skupnostjo ter glede skrbi za zdravega in zadovoljnega delavca. Podjetje tradicionalno podpira delovanje in razvoj dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje in lokalnem okolju, ki niso neposredno povezane z osnovno dejavnostjo.
Premogovništvo je po drugi svetovni vojni Šaleško dolino močno preoblikovalo, zlasti zadnji dve desetletji pa ji želijo nekdanjo podobo vsaj delno povrniti z novimi vsebinami. Družbena odgovornost Premogovnika Velenje se najprej kaže tako v podjetju, notranji urejenosti, skrbi za dobre delovne razmere, za varnost in zdravje pri delu, v priložnostih za izobraževanje in usposabljanje, šport in rekreacijo … Velik poudarek dajejo načrtnemu razvoju in uporabi najnovejših tehnoloških pristopov ter sodobne opreme v proizvodnem procesu. S tem omogočajo nadaljnjo humanizacijo delovnih procesov.
Pomembno je tudi pozitivno ravnanje z okoljem. To lahko domačini in obiskovalci oprazijo na sprehodih po kolesarsko-sprehajalnih stezah ob brežinah jezer, ki so jih uredili, v športnih objektih in kulturnih hramih, ki jih je Premogovnik pomagal zgraditi, v različnih možnostih za udejstvovanje zaposlenih in družinskih članov, možnostih za šolanje in zaposlovanje otrok, delovanju Športnega društva in Kluba upokojencev. V okviru finančnih zmožnosti Premogovnik Velenje sponzorira klube, društva, ustanove v lokalnem in tudi širšem okolju. Načela trajnostnega razvoja so zapisali v poslanstvo družbe in se po njih ravna.

Objavljeno: 24-11-2010