Odgovor Premogovnika Velenje na dezinformacije glede odstavitve dr. Uroša Rotnika

V različnih medijih so se v zadnjem času pojavile informacije glede zamenjave direktorja Termoelektrarne Šoštanj, ki so povsem nepreverjene in neresnične ter želijo vnesti razdor v doslej enotno Šaleško dolino.
V Premogovniku Velenje ponovno odločno poudarjamo, da direktor dr. Milan Medved ni sodeloval v nobenih razgovorih v zvezi z odstavitvijo dr. Uroša Rotnika z mesta direktorja Termoelektrarne Šoštanj. Povsem nasprotno: vedno ga je podpiral v prizadevanjih pri izvedbi te največje slovenske energetske investicije.
Te izmišljotine v medije načrtno pošiljajo tisti, ki želijo rušiti enotnost Šaleške doline v podpori izgradnji bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Glede na to, da je tik pred izvršitvijo črpanje prvega obroka 110 mio EUR kredita s strani Evropske investicijske banke, skušajo nasprotniki bloka 6 uporabiti vse sile, da do tega dejanja ne bi prišlo.
Po mnenju dr. Milana Medveda je dr. Uroš Rotnik eden največjih strokovnjakov s področja energetike, ki jih ima Slovenija, odličen menedžer s sposobnostjo strateškega razmišljanja in človek z velikim čutom za zaposlene in lokalno okolje.

Objavljeno: 22-11-2010