Zalog premoga je dovolj, kar potrjujejo tudi uradni podatki Direktorata za energijo

Slovenska tiskovna agencija je na svojih spletnih straneh v članku pod naslovom Če ne bo dovolj premoga za projekt TEŠ6, bo ta ustavljen v petek, 19. novembra 2010, povzela trditve direktorja Direktorata za energijo Janeza Kopača, ki jih je podal v oddaji Pogledi Slovenije, da »je Slovenija naročila neodvisno študijo o količinah lignita v Premogovniku Velenje, ki je namenjen za projekt TEŠ6. Ta naj bi pokazala, če je premoga za ta projekt dovolj. Če ga ni, bo projekt ustavljen.«
V Premogovniku Velenje menimo, da če se edini dvom s projektom izgradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj pojavlja v zvezi z zadostnostjo količin premoga, potem lahko Slovenija mirno spi. Kljub temu smo presenečeni, da zahtevkov po pojasnilih glede zalog ne prejmemo od uradnih in pristojnih institucij, ampak se omenjena problematika pojavlja le v medijih.
Kot smo že večkrat javno povedali, so strokovne službe Premogovnika Velenje v letu 2009 ponovno natančno preračunale razpoložljive zaloge premoga. Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v PV je izdelan na osnovi strokovne obdelave rezultatov izvedenih raziskovalnih rudarskih del, kar je zajelo 700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 km, 2450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov. Elaborat je bil izdelan na Premogovniku Velenje, komisija, ki ga je preverila in potrdila, pa je bila sestavljena iz predstavnikov rudarske inšpekcije, neodvisnih zunanjih strokovnjakov, predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in predstavnikov geološkega zavoda RS. Zaloge premoga so bile izračunane na podlagi temeljite strokovne obdelave in izhajajo iz obsežne dokumentacije, ki je na razpolago na sedežu premogovnika. Uradno verificirano potrdilo o stanju zalog je 31. marca 2010 izdala komisija, ki je bila imenovana s strani Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za energijo, katerega direktor je prav mag. Janez Kopač, ki naj bi dvomil v zadostnost količin premoga. Potrjene odkopne zaloge na dan 31. 12. 2008 znašajo 131.670.000 ton premoga. Ker bo blok 6 v svoji življenjski dobi potreboval približno 92 mio ton premoga, to zadošča do konca njegovega obratovanja (do leta 2054) – PREMOGA JE TOREJ DOVOLJ. 
V Premogovniku Velenje želimo poudariti, da je v svojem poročilu strokovna komisija Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ocenila, da so strokovnjaki Premogovnika Velenje visoko strokovno usposobljeni in da je na voljo dovolj podatkov za določitev količin premoga v zalogah. Zaključno mnenje komisije NIKAKOR ne problematizira zadostnosti količin premoga do konca obratovanja B6. Neodvisna recenzija je pokazala, da je količina zalog ustrezno ovrednotena. V Premogovniku Velenje smo prepričani, da tudi katerakoli druga revizija količin zalog ne bo pokazala drugačnih rezultatov.
Dolgoročni načrt odkopavanja premoga je v celoti usklajen s potrebami Termoelektrarne Šoštanj oz. Bloka 6. Do leta 2020 je v Premogovniku Velenje predvidena proizvodnja premoga v višini 4 mio ton letno, po tem letu se ta količina postopno zmanjšuje in v letu 2027 znaša 3,2 mio ton, v letu 2040 pa doseže 2 mio ton (tako vse do leta 2054). Postopno zmanjševanje letnih količin premoga pa omogoča stroškovno optimalno prilagajanje Premogovnika Velenje tako z vidika vodenja odkopne fronte, delovnih procesov in števila zaposlenih.

Objavljeno: 19-11-2010