Izjava za javnost Sindikata in Sveta delavcev Premogovnika Velenje

V Sindikatu in Svetu delavcev Premogovnika Velenje z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zadnja dogajanja v Termoelektrarni Šoštanj, še posebej potem, ko je Nadzorni svet TEŠ v četrtek, 11. novembra 2010, s funkcije direktorja odstavil dr. Uroša Rotnika. Najbolj smo zaskrbljeni nad dejstvom, da bodo te politično motivirane kadrovske zadeve šle tako daleč, da bo projekt izgradnje bloka 6 TEŠ zaustavljen. Nadomestni blok 6 je namreč ključnega pomena za zanesljivo in varno oskrbo Slovenije z električno energijo, hkrati pa izpolnjuje vse ekološke zahteve. V Sindikatu Premogovnika Velenje bomo celotno dogajanje okoli bloka 6 še naprej pozorno spremljali in bomo, v kolikor bo potrebno, uporabili vse možne mehanizme za podporo projektu. Podpiramo zaposlene v TEŠ, saj se zavedamo, da lahko aktualne odločitve vodstva Holdinga Slovenske elektrarne in Nadzornega sveta TEŠ vplivajo tudi na ekonomsko in socialno varnost zaposlenih.
V Sindikatu in Svetu delavcev PV ne dopuščamo, da se projekt blok 6 zaustavi; to, da s strani HSE do podpisa poroštva za črpanje kreditov za projekt blok 6 ni prišlo, pa je že prvi znak, ki nas vodi do tega razmišljanja. Projekt kasni zaradi pritiskov in različnih interesov določenih akterjev. Vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne s svojimi odločitvami povzroča škodo celotni Skupini HSE. V kolikor bo potrebno, bomo razmislili tudi o odškodninski odgovornosti nadzornikov.

Srečno!

Sindikat Premogovnika Velenje in Svet delavcev Premogovnika Velenje

Objavljeno: 12-11-2010