Gasilci Premogovnika Velenje preizkusili svojo usposobljenost

Zagorelo v skladišču nevarnih odpadkov podjetja Karbon

Danes so v Premogovniku Velenje izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom. Vaja je spadala v sklop aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti.
Do požara je prišlo zaradi vžiga odpadnega olja v skladišču nevarnih odpadkov podjetja Karbon na območju Novih Prelog. Grozila je možnost razširitve požara na delavnico za razgradnjo izrabljenih motornih vozil in deponijo odpadnega papirja podjetja Karbon, zato so na pomoč poklicali tudi enoto PGD Velenje z vozilom za tehnično reševanje ob razlitju nevarne snovi in vozilom z avtolestvijo. Ob požaru je bila poškodovana ena oseba, zato so na pomoč poklicali tudi reševalce ZD Velenje. O možnosti razlitja nevarnih snovi v Pako so obvestili tudi Inštitut ERICo.
Namen vaje je bil preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in preverjanje znanja o ravnanju z njo, spoznavanje objektov podjetja Karbon, preizkus hidrantnega omrežja ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.
Ob koncu taktične vaje so na isti lokaciji prikazali tudi gašenje z eno in dve kilogramskim gasilnim aparatom, ki jih imamo v svojih vozilih.
Po oceni sodelujočih enot reševanje je vaja povsem uspela. Za odlično sodelovanje in posredovanje se je vsem reševalcem zahvalil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in poudaril: »V Premogovniku Velenje imamo zelo dobro izurjeno jamsko reševalno četo, v kateri je nekaj manj kot 100 reševalcev usposobljenih za reševanje v jamskih razmerah. Ker pa je podjetje velik industrijski obrat tudi na površini, je nujno, da imamo organizirano tudi gasilsko četo. Današnja vaja je bila primer zelo dobrega posredovanja industrijske gasilske čete v primeru požara nevarnih snovi. Z urjenjem jamskih in gasilskih reševalcev bomo skrbno nadaljevali, saj je pojem varnosti v celotnem podjetju – tako na površini kot v jami – ključnega pomena.«

Objavljeno: 22-10-2010