35. rojstni dan internega radia Premogovnika Velenje

22. oktobra mineva 35 let, kar so delavci velenjskega premogovnika – tedaj Rudnika lignita Velenje – slišali prvo oddajo iz domačega studia. Takrat je namreč na območju starih Prelog začela delovati razglasna postaja.

Že v začetku so razglasni postaji namenili vlogo, ki bo prispevala k utrditvi podjetja, k solidnemu gospodarjenju. Seznanjali so poslušalce z zadevami gospodarskega stanja, poskušali dvigati zavest kolektiva in strokovnost sodelavcev. Govorili so o vsem, kar je pomembno za materialno in kulturno življenje in tudi za zabavo so poskrbeli. Njihova največja želja je bila, da bi sodelavcem program razglasne ugajal in da bi ga radi poslušali. Enake želje imajo še danes. Sodelavce vsak dan znova vabijo v družbo domačega radia bodisi pri zvočnikih ali prek portala na računalnikih. V vseh teh letih ni bilo veliko dni, ko bi bil interni radio tiho. Letos so predvajali že 185 oddaj z vsebino o aktualnih dogodkih v podjetju in izven njega, a povezanih z delom. Redno poročajo o proizvodnji in poslovanju Premogovnika in njegovih družb, o varstvu pri delu, varovanju okolja, izobraževanju zaposlenih, kulturnem utripu v podjetju, posredujejo nasvete za varno in zdravo delo ter življenje, obveščajo tudi o športnih, kulturnih in družabnih dogodkih, spremljajo dogodke v Velenju, Šaleški dolini in sploh vse, kar je povezano s Skupino Premogovnik.

Objavljeno: 22-10-2010