Taktična vaja v Premogovniku Velenje ob mesecu požarne varnosti

V oktobru, mesecu požarne varnosti, bodo v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom.
Vaja bo potekala v petek, 22. oktobra 2010. Njena predpostavka je požar zaradi vžiga odpadnega olja na objektu podjetja Karbon, lokacija vaje pa je na območju Novih Prelog, Partizanska cesta 78, Velenje.
Ob koncu taktične vaje bodo na isti lokaciji prikazali tudi gašenje z eno- in dvakilogramskim gasilnim aparatom, ki jih imamo v svojih vozilih.
Namen vaje je preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in preverjanje znanja o ravnanju z njo, spoznavanje objektov podjetja Karbon, preizkus hidrantnega omrežja ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer. Vaja se bo začela ob 14. uri, ko je v območju Novih Prelog povečan promet, zato bodo z njo preverili tudi sodelovanje voznikov ob nastanku izrednih razmer.

Objavljeno: 20-10-2010