Poklicne priložnosti in izzivi tudi v Skupini Premogovnik Velenje

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje bo v četrtek, 14. oktobra 2010, med 9. in 18. uro potekal zaposlitveni sejem Poklicne priložnosti in izzivi. Na zaposlitvenem sejmu bo možnosti zaposlovanja predstavila tudi Skupina Premogovnik Velenje.

V 135-letni zgodovini smo v Skupini Premogovnik Velenje poleg pridobivanja premoga razvili še številne druge dejavnosti – tako znotraj matičnega podjetja kakor preko povezanih družb. Te danes tvorijo pisano paleto proizvodov in storitev, s katerimi celotna skupina širi svoje poslovanje. Za dolgoročni uspeh Skupine Premogovnik Velenje, konkurenčnost na slovenskem trgu in družbeno odgovorno delovanje v lokalni skupnosti potrebujemo strokovne, inovativne in podjetne kadre.

Premogovnik Velenje se je v okviru projekta Zlata nit letos že tretjič zapored uvrstil na seznam 101 najboljšega slovenskega zaposlovalca, kar dokazuje skrb in pozornost, ki jo podjetje namenja svojim zaposlenim. V lokalnem okolju je Premogovnik pomemben delodajalec, saj se v pridobivanje kadrov vključuje že v času šolanja. Podjetje ima veliko število štipendistov, za katere izvaja praktično usposabljanje. Ves čas izvajamo aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, delo v povezanih družbah in razvoj. Veliko skrb namenjamo izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih.

Vsem tistim, ki iščejo nove priložnosti na trgu delovne sile, bomo na zaposlitvenem sejmu predstavili dejavnosti Skupine, podali informacije o delovnih mestih in poklicih, ki jih potrebujemo zdaj in v prihodnje.

Objavljeno: 13-10-2010