HTZ Velenje prejel bronasto priznanje za inovacije na nacionalni ravni

Direktor Premogovnika Velenje sprejel nagrajene inovatorje

Najbolj inovativnim med inovativnimi je Gospodarska zbornica Slovenije na svečani podelitvi, ki je potekala v sredo, 15. septembra 2010, izročila priznanja za inovacije, nastale v letu 2009. Prejemnik bronaste nagrade za inovacije na državni ravni je tudi podjetje HTZ Velenje.

HTZ Velenje je na Gospodarski zbornici Slovenije predstavil inovacijo za nanofiltrski vložek za bidon (športna plastenka AquaVallis), za katero je prejel bronasto priznanje. Gre za pripomoček, ki lahko v ključnih trenutkih zagotovi čisto, pitno in varno vodo. Avtorji inovacije so: Alen Žolgar, Matjaž Ravnjak, Bojan Voh, Brigita Gril, mag. Aleš Dremel in zunanji sodelavci Janez Vrtovšek, Matej Tomšič, Boštjan Šmuc in Tamara Majstorović. Inovatorji HTZ Velenje so v okviru Savinjsko-šaleške regije prejeli zlato priznanje.

Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. V letu 2010 so na GZS prejeli prek 290 prijav, pri tem je sodelovalo preko 700 inovatorjev iz slovenskih podjetij.

Nagrajene inovatorje je v četrtek, 30. septembra 2010, sprejel tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki se jim je za dosežke na področju inovacij zahvalil z besedami:

»V Premogovniku Velenje si zelo prizadevamo za to, da spodbudimo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v celotni Skupini Premogovnik Velenje, zato smo v letošnjem letu tudi razpisali natečaj INOVATOR LETA, v sklopu katerega bomo bo praznovanju praznika sv. Barbare nagradili najboljše posameznike in skupine v letu 2010. 

Delo na inovativnem področju je zahtevno delo, a v našem okolju še velikokrat premalo cenjeno v primerjavi s tujino. V našem podjetju želimo, da inovativnost postane vsesplošen način življenja, ta način mišljenja pa moramo in morate prevzeti vsi zaposleni. Moramo biti konkurenčni, hitrejši in boljši, saj bomo le tako lahko konkurirali na vse bolj odprtem svetovnem trgu.«

Poleg inovatorjev, ki so prejeli bronasto nagrado s strani Gospodarske zbornice Slovenije, so se sprejema udeležili tudi prejemniki srebrnega priznanja Savinjsko-šaleške regije za inovacijo »Rokavica VIBRA STOP«. Avtorji te inovacije so: Stanislav Čas, Miro Tisnikar, Bernarda Oštir, Bojan Voh, Andrej Goršek, mag. Aleš Dremel, Brigita Gril in zunanja sodelavca Ivan Jerman ter Bogdan Plesničar.

V Skupini Premogovnik Velenje ocenjujemo, da je poleg številčnosti inovacij opazna tudi rast kakovosti inovacij, kar je odraz načrtnega negovanja inovativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij.

Objavljeno: 30-09-2010