PV Zimzelen na 10. festivalu za tretje življenjsko obdobje

Inštitut Hevreka! organizira med 29. septembrom in 1. oktobrom v Cankarjevem domu v Ljubljani 10. festival za tretje življenjsko obdobje. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki Centra starejših PV Zimzelen v Topolšici. Nameni njihove udeležbe na festivalu so promocija centra, pridobivanje novih znanj in navezovanje stikov z drugimi inštitucijami na področju institucionalnega varstva. Predstavniki PV Zimzelena se bodo udeležili okroglih miz, predavanj in delavnic, ki bodo potekale v času festivala.

V sklopu festivala si že deset let prizadevajo, da bi spodbudili čim širši krog deležnikov v Republiki Sloveniji za ustrezen odziv na demografske spremembe, in sicer tako, da bi bile nove rešitve sprejete s sodelovanjem vseh generacij za vse generacije. V tem smislu si tudi PV Zimzelen prizadeva za sobivanje stanovalcev centra z lokalno skupnostjo ter za aktivno sodelovanje z društvi, organizacijami in posamezniki, ki lahko prispevajo h krepitvi medgeneracijskega sožitja.

Objavljeno: 27-09-2010