Premogovnik Velenje se tudi letos poteguje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2010

Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2010, ki sta ga objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta, je prispelo 8 prijav: 5 prijav malih podjetij in 3 prijave velikih podjetij.
V kategoriji malih podjetij: OTIS LIFT, d. o. o.; XLAB, d. o. o.; Lotrič, akreditirani laboratorij za meroslovje, d. o. o.; Vinska družba Slovenije, d. o. o. in Abbott Laboratories, družba za farmacijo in diagnostiko, d. o. o.
V kategoriji velikih podjetij: UNICREDIT banka Slovenija, d. d., Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., in Premogovnik Velenje, d. d.
V kategoriji srednje velikih podjetij ni bilo prijav, zato nagrada v tej kategoriji letos ne bo podeljena.

Premogovnik Velenje na razpisu za nagrado HORUS sodeluje drugo leto; lani je prejel priznanje.

Nagrada je namenjena podjetjem, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov podjetja – poslovnih partnerjev in širše družbe – ter pri razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo podjetja vključujejo v strateško vodenje ter v svoje poslovanje, ki naj tudi v času krize posluje družbeno odgovorno.

Z razpisom za nagrado HORUS 2010 želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti. Zanimanja med podjetji za nagrado Horus je bilo več, kot je bilo prijavljenih na razpis. Nekatera podjetja, ki se letos niso prijavila na razpis, so se odločila sodelovati le na seminarju za prijavitelje, ki je bil v Ljubljani 2. 9. 2010, ter tako izboljšati svojo poslovno strategijo in se na razpis prijaviti prihodnje leto. Med takšnimi je bilo precej velikih podjetij.

Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti ter drugih strokovnih področij, in predstavniki partnerskih organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov.

Finalisti nagrade v obeh kategorijah bodo znani 19. oktobra. Nagrada HORUS 2010 bo podeljena v drugi polovici novembra, ko bo PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi obeležilo 20. obletnico svojega delovanja. Nagrada HORUS poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami.

Objavljeno: 21-09-2010