HTZ Velenje bronasto priznanje za inovacije na nacionalni ravni

Najbolj inovativnim med inovativnimi je Gospodarska zbornica Slovenije na svečani podelitvi, ki je potekala v sredo, 15. septembra 2010, izročila priznanja za inovacije, nastale v letu 2009. Prejemnik bronaste nagrade za inovacije na državni ravni je tudi podjetje HTZ Velenje.

HTZ Velenje je na Gospodarski zbornici Slovenije predstavil inovacijo za nanofiltrski vložek za bidon (športna plastenka AquaVallis), za katero je prejel bronasto priznanje. Gre za pripomoček, ki lahko v ključnih trenutkih zagotovi čisto, pitno in varno vodo. Avtorji inovacije so: Alen Žolgar, Matjaž Ravnjak, Bojan Voh, Brigita Gril, mag. Aleš Dremel in zunanji sodelavci Janez Vrtovšek, Matej Tomšič, Boštjan Šmuc in Tamara Majstorović.

Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. V letu 2010 so na GZS prejeli prek 290 prijav, pri tem je sodelovalo preko 700 inovatorjev iz slovenskih podjetij.

V Skupini Premogovnik Velenje ocenjujemo, da je poleg številčnosti inovacij opazna tudi rast kakovosti inovacij, kar je odraz načrtnega negovanja inovativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij.

Objavljeno: 17-09-2010