Premogovnik Velenje na mednarodni konferenci energetskega rudarstva v Srbiji

Med 8. in 11. septembrom 2010 je v srbskem Apatinu potekala 3. mednarodna konferenca Energetsko rudarstvo 2010. Organizator konference je bila Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Beogradu v sodelovanju z Naravoslovno-tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Na konferenci je skupaj z zasedbo vodilnih energetikov oz. strokovnjakov sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved s sodelavci.

Mednarodni znanstveni odbor je med številčnimi prijavljenimi članki izbral 73 najkvalitetnejših člankov iz 11 držav. Odbor je izbral članke, ki so poleg znanstvene izvirnosti zadostili tudi praktičnosti in uporabnosti ter pri delu ponujajo ustrezne rešitve. Med njimi je bil izbran tudi Premogovnik Velenje. Na konferenci so bile predstavljene teme s področja rudarstva, odkopnih metod, varovanja okolja, transportnih sistemov, odkopnih strojev.

Dr. Milan Medved je predstavil referat z naslovom Trajnostni razvoj velenjske odkopne metode. Velenjska odkopna metoda je mednarodno zaščiten patent in je dokazano najbolj produktivna metoda za odkopavanje debelih slojev premoga. Celoten proces temelji na upoštevanju naravnih danosti, na zagotavljanju ustrezne varnosti in na predvidevanju posledic za okolje. Velenjska odkopna metoda uravnoteženo upošteva vse tri ključne dejavnike – ekonomskega, ekološkega in socialnega.

Na konferenci je bilo predstavljeno tudi dosedanje poslovno sodelovanje Skupine Premogovnik Velenje s podjetji (rudniki) iz bivših jugoslovanskih republik in prenos znanja. Ker se zavedamo pomena prestrukturiranja dejavnosti, smo v Skupini Premogovnik Velenje poleg pridobivanja premoga razvili še številne druge dejavnosti – tako znotraj matičnega podjetja kakor preko povezanih družb – za čas, ko bodo zaloge premoga pošle. S tem uresničujemo dolgoročno strategijo zmanjševanja odvisnosti od premoga in uvajamo programe, ki so vse bolj tržno usmerjeni, ustvarjamo pa tudi nova delovna mesta, s katerimi želimo v svojem okolju zadržati mlad, izobražen kader.

Premogovnik Velenje, ki velja za enega najsodobnejših premogovnikov v Evropi in tudi v svetovnem merilu, svoje izkušnje in znanje prenaša na zunanje trge, predvsem na trge JV Evrope, saj se zanj s tem odpirajo številne nove poslovne priložnosti. Premogovnik Velenje napreduje s sklepanjem poslov v JV regiji, v kateri je po uspešnem zaključku projekta Mramor v Tuzli v Bosni in Hercegovini podjetje vzpostavilo dobre poslovne odnose tudi na makedonskem energetskem trgu, v Bosni in Hercegovini pa se ponovno odpirajo možnosti za nove posle. Z Elektrogospodarstvom Makedonije (Elem) je podpisal pogodbo za projektiranje glavnega rudarskega projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v Makedoniji. V pogodbi se je zavezal, da bo izdelal celotno tehnično dokumentacijo in pripravil vse potrebno za zagon proizvodnje v omenjenem rudniku.

Države JV regije – Srbija, Bosna in Hercegovina ter Makedonija – načrtno spreminjajo svoje strateške usmeritve glede razpolaganja z energetskimi resursi in nameravajo posodabljati in modernizirati proizvodnjo premoga, tako na površinskih kot jamskih kopih, zaradi česar je prav energetsko rudarstvo v naši regiji pomemben faktor prihodnosti.

Direktor Premogovnika dr. Milan Medved je poudaril tudi pomen sožitja z lokalno skupnostjo: »V Premogovniku Velenje stremimo k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zato smo neprijazen odnos do okolja precej zmanjšali. Površine, kjer odkopavamo, sproti saniramo in jih namenjamo drugim dejavnostim. S številnimi projekti in z aktivnostmi želimo okolju povrniti prijazno podobo, ki bo privlačna za obiskovalce, turiste in goste. V podjetju stalno spremljamo vplive na okolje in sproti odpravljamo negativne vplive.«

Objavljeno: 16-09-2010