Modra energija tudi v Premogovniku Velenje

Premogovnik Velenje v letu 2010 uporablja 100 % električne energije iz obnovljivih virov. Z nakupom Modre energije Premogovnik ponovno dokazuje, da spodbuja pridobivanje energije iz obnovljivih virov in s tem pripomore k varovanju okolja, zdravja in večji zanesljivosti dobave električne energije iz obnovljivih virov.

Modra energija je električna energija, pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov. Proizvedena je v hidroelektrarnah slovenskih rek. Z nakupom Modre energije Premogovnik Velenje prispeva sredstva v Modri sklad, ki je namenjen izključno spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, raziskavam na področju pospeševanja pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter obnovi in izgradnji enot, ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov.

V Premogovniku Velenje smo v letu 2009 ustanovili Energetsko pisarno, ki bdi nad porabo različnih energentov. Izdelali smo poseben akcijski načrt zmanjševanja porabe vseh vrst energije in izpeljali interni razpis za predloge varčne rabe energije. Prav tako smo že drugo leto sodelovali na razpisu Energetsko učinkovito podjetje ter se letos uvrstili med finaliste in bili zmagovalec spletnega glasovanja.

Objavljeno: 26-08-2010