Dopolnitev dnevnega reda 17. seje skupščine Premogovnika Velenje

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. sporoča, da je v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe za dan 30.8.2010 ob  12.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, dne 6.8.2010 prejela predlog  pooblaščenca, odvetnika Vladimirja Biliča, delničarjev Stojana Hribarja, MP NALOŽBE, d.d. in MP DKS d.o.o., ki so imetniki  8,82 % vseh delnic družbe Premogovnik Velenje d.d., za dopolnitev (razširitev) dnevnega reda skupščine.

Objavljeno: 13-08-2010