17. seja Skupščine Premogovnika Velenje

Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d., uprava družbe sklicuje 17. sejo skupščine Premogovnik Velenje, d. d., ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe.

Objavljeno: 30-07-2010