Mestna občina Velenje podpira gradnjo šestega bloka TEŠ in proizvodnjo premoga

Zadnje dni v Sloveniji ponovno tečejo intenzivne javne razprave o investiciji v šesti blok šoštanjske elektrarne. Svet Mestne občine Velenje se je zaradi razprave o podpori razvoju energetskega gospodarstva v Šaleški dolini že v letu 2008 dvakrat sestal na izredni seji. Prvič 21. marca 2008, ko so na 2. izredni seji Sveta MO Velenje članice in člani sveta sprejeli sklep o odločni podpori gradnji šestega bloka TEŠ, drugič pa 10. decembra 2008, ko so na 3. izredni seji Sveta MO Velenje sprejeli Sklep o podpori razvoju energetskega gospodarstva v Šaleški dolini. Te seje so se udeležili tudi članice in člani Sveta Občine Šoštanj in Sveta Občine Šmartno ob Paki, ki so prav tako podprli razvojne načrte na področju elektroenergetike v Šaleški dolini.
 
Prav tako je o investiciji v šesti blok TEŠ velenjski občinski svet razpravljal že v prejšnjem sestavu, in sicer na 31. seji, ki je potekala 4. julija 2006. Pod 19. točko dnevnega reda z naslovom Razprava na temo »Razvoj energetike v Šaleški dolini« so svetnice in svetniki potrdili pet zaključkov, vezanih na izgradnjo šestega bloka TEŠ, iz katerih je jasno razvidna soglasna podpora gradnji šestega bloka.
 
Svet Občine Šoštanj je v letih 2008 in 2009 med drugim potrdil dva prostorska akta, vezana na gradnjo šestega bloka.
 
Poleg navedenega smo v Šaleški dolini v zadnjih letih organizirali še številne druge javne predstavitve in razprave o investiciji v šesti blok šoštanjske elektrarne (med drugim tudi v sodelovanju z območno gospodarsko zbornico, s Fakulteto za energetiko …).

Župan MO Velenje Srečko Meh je 2. februarja 2010 izdal Sklep o podpori gradnji Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj. Sklep so svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje soglasno sprejeli na 28. seji (2. februarja 2010).

Gradnja bloka 6 je upravičena z okoljskega, gospodarskega in družbenega vidika ter bo pozitivno vplivala na trajnostni razvoj Šaleške doline ter širše okolice. Blok 6 predstavlja stabilno in cenovno ugodno oskrbo Slovenije z električno energijo. S podporo investiciji dajemo tudi podporo in zahtevo po okoljski, ekonomski in socialni sanaciji posledic odkopavanja premoga ter proizvodnje električne energije.

V Šaleški dolini bomo odkopavali premog in proizvajali električno energijo, če se bo hkrati izvajala tudi kvalitetna in celovita sanacija zraka, vode in tal ter se bodo sočasno odpirala nadomestna delovna mesta s pomočjo projektov, ki jih bodo podprli lokalne skupnosti, Premogovnik Velenje ter Termoelektrarna Šoštanj.

Svet MO Velenje, seveda pa tudi prebivalci mestne občine Velenje in prebivalci Šaleške doline, vseskozi podpiramo proizvodnjo električne energije in pridobivanje premoga z zahtevo, da se pri tem upoštevajo okoljevarstveni predpisi tako glede čiščenja zraka in voda kot glede degradacije odkopanih površin.
Podpora bloku 6 pomeni dolgoročno kontinuirano proizvodnjo elektrike in premoga, sanacijo ugreznjenih površin in odpiranje nadomestnih delovnih mest.

Gradnja bloka 6 ni politično vprašanje, je izključno gospodarsko vprašanje in je vprašanje sanacije posledic odkopavanja premoga in proizvodnje električne energije v Šaleški dolini. Vsi tisti, ki danes nasprotujejo in zavirajo izgradnjo bloka 6, bi morali odgovoriti na naslednja vprašanja:
Kako bo Slovenija reševala oskrbo z električno energijo?
Kako bo Slovenija sanirala posledice odkopavanja premoga in proizvodnjo električne energije v Šaleški dolini?
Kako bo Slovenija zagotovila nadomestna delovna mesta in nadomestne programe?
Kako bo Slovenija zagotovila ekološko sanacijo, ekološko proizvodnjo električne energije v obstoječih blokih Termoelektrarne Šoštanj 4 in 5?
Kako bo Slovenija zagotovila subvencije za neekonomično proizvodnjo premoga?

V Šaleški dolini nismo nikoli v ospredje postavljali zahtev po zakonu za odpravo posledic odkopavanja premoga in proizvodnjo električne energije, ker smo sporazumno s Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje urejali okolje, sanirali posledice odkopavanja in onesnaženja zraka in vode ter odpirali nova delovna mesta.

Nenazadnje so v Premogovniku Velenje v zadnjih letih zmanjšali število delovnih mest za več kot 3.000 in teh delovnih mest niso nadomestili z novim zaposlovanjem.

Svet MO Velenje in prebivalci Šaleške doline torej podpiramo gradnjo bloka 6 kot dolgoročno sanacijo vsega, kar smo v preteklih 135 letih že izkopali. Od nasprotnikov gradnje bloka 6 pa zahtevamo, da predstavijo, kako bodo rešili vprašanja novih delovnih mest ter sanacijo ugreznin, sanacijo voda in sanacijo zraka.

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Objavljeno: 22-07-2010