Premogovniku Velenje zlato in srebro za inovacije v SAŠA regiji

Inovatorji iz Skupine Premogovnik Velenje so se uvrstili med najboljše v SAŠA regiji. Na slavnostni podelitvi priznanj in diplom za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2009, ki jo je Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica 22. junija organizirala v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega v Velenju, so bili zlati in srebrni.

Med 21 tekmovalnimi inovacijami sta bili nagrajeni tudi dve iz hčerinske družbe Premogovnika Velenje HTZ Velenje. Zlato priznanje je prejela HTZ Velenje s programom AquaVallis za inovacijo »Športna plastenka AquaVallis«. Gre za pripomoček, ki lahko v ključnih trenutkih zagotovi čisto, pitno in varno vodo. Avtorji te inovacije so: Alen Žolgar, Matjaž Ravnjak, Tamara Majstorović, Bojan Voh, Bojan Šmuc, Matej Tomšič, Janez Vrtovšek, mag. Aleš Dremelj in Brigita Gril.

S srebrnim priznanjem je bila nagrajena inovacija »Rokavica VIBRA STOP« iz Skupine Premogovnik Velenje. Avtorji te inovacije so: Stanislav Čas, Miro Tisnikar, Bernarda Oštir, Bojan Voh, Andrej Goršek, mag. Aleš Dremel, Brigita Gril in zunanja sodelavca Ivan Jerman ter Bogdan Plesničar.

V Skupini Premogovnik Velenje ocenjujejo, da je poleg številčnosti inovacij opazna tudi rast kakovosti inovacij, kar je odraz načrtnega negovanja inovativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij.

Objavljeno: 28-06-2010