Nasprotni predlog k 1. in 2. točki dnevnega reda 16. seje skupščine Premogovnik Velenje, d.d.

Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, Uprava družbe Premogovnik Velenje, d.d., objavlja nasprotni predlog k 1. in 2. točki dnevnega reda 16. seje skupščine Premogovnik Velenje, d.d., ki bo 9. julija 2010 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Objavljeno: 24-06-2010