16. seja Skupščine Premogovnika Velenje, d. d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., in na podlagi določil 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, uprava družbe sklicuje 16.sejo Skupščine PREMOGOVNIKA VELENJE, d.d. Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v petek, 9. julija 2010, ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju.

Objavljeno: 08-06-2010