Na projektnem forumu Slovenskega združenja za projektni management sodeloval tudi Premogovnik Velenje

V času od srede, 2. junija, do petka, 4. junija 2010, je v velenjskem Hotelu Paka potekal Projektni forum, ki ga vsako leto organizira Slovensko združenje za projektni management. Na forumu je skupaj z zasedbo najvidnejših slovenskih managerjev in vladnih predstavnikov sodeloval tudi dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje.

Na forumu so bili predstavljeni projekti in projektni menedžment v vlogi reševanja globalnih sprememb in gospodarske krize. Dr. Milan Medved je pri predstavitvi Premogovnika Velenje poudaril, da je le ta sposoben prilagajati svojo proizvodnjo energetskim potrebam, pri tem je posebej izpostavil potrebe Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Omenil je, da je bil Premogovnik Velenje ponovno med finalisti za Energetsko učinkovito podjetje 2010  in zmagovalec spletnega tekmovanja. Dodal je, da podjetje dobro obvladuje vplive na okolje in poudaril, da smo družbeno odgovorno podjetje, saj smo globoko vpeti v lokalno skupnost. Družbeno odgovornost pojmujemo kot resno zavezo ob hkratnem upoštevanju načel ekonomske uspešnosti. Pomembni so kakovost življenja in dela zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo in skrb za širše okolje. Udeležencem foruma je dr. Milan Medved podrobneje predstavil tudi portal OVQ. Mag. Igor Vrečko iz Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in programski vodja Foruma ZPM je ob zaključku predstavitve izpostavil, da imamo v Šaleški dolini veliko primerov dobre prakse, med katere zagotovo sodi tudi Premogovnik Velenje.

Objavljeno: 04-06-2010