Nov rekordni dosežek v zgodovini Premogovnika Velenje

Po dobrih dveh tednih obratovanja, ko smo v ponedeljek, 17. maja 2010, v Premogovniku Velenje v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C, je ta postavil novi mejnik v zgodovini na področju odkopavanja premoga. Vrhunska oprema in dobro izurjeni rudarji so dosegli rekordni dnevni izkop premoga v višini 10.100 ton na odkopu G2/C, ki obratuje s t. i. horizontalno koncentracijo, in odpira nove možnosti pri odkopavanju z omejenimi višinami. V primerjavi z odkopi, ki premog pridobivajo s povečano odkopno višino, je potrebno primanjkljaj premoga s stropa nadoknaditi z večjim dnevnim napredkom odkopa. Odkop, na katerem je vgrajenih 112 sekcij podporja, je v ponedeljek, 31. maja 2010 izvedel 9 rezov in  napredoval 8,6 metra v enem dnevu.

Omenjeni odkop v Premogovniku Velenje je lociran v sloju premoga, kjer povprečna kurilna vrednost lignita znaša tudi do 13 GJ na tono in je prvi odkop, ki bo v celotnem času delovanja dolg 200 metrov. Na njem naj bi do konca obratovanja, to je do januarja 2011, pridobili več kot 900.000 ton premoga.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je bil ob tem dosežku navdušen: »Za doseženi rezultat velja pohvala vsem, ki delajo na omenjenem odkopu oz. so z njim kakorkoli povezani, vsekakor pa velja omeniti tudi vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je rezultat večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Ta dosežek nakazuje, da lahko v Premogovniku Velenju resno računamo na ta način odkopavanja, ki bo v prihodnosti imel odločilen pomen pri doseganju letnega načrta izkopa premoga. To je tudi eden od ključnih ciljev, ki vodi Premogovnik Velenje k zastavljeni ceni 2,25 EUR/GJ, ki je bila dogovorjena s Holdingom Slovenske elektrarne.«

Objavljeno: 02-06-2010