Premogovnik Velenje in HTZ Velenje uspešno opravila zunanji presoji

12. in 13. maja je v Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ Velenje potekala redna zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:2007. Presojo je tudi letos izvajal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja v obeh podjetjih. Presojevalci so si ogledali tudi jamska delovišča.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je ob zaključku dejal: »Naša ocena vašega sistema vodenja je zelo pozitivna. Ker smo nekateri presojevalci bili v vašem podjetju že večkrat, lahko govorimo o velikem napredku v zadnjih letih. Ogromna razlika je v razumevanju, delovanju in učinkovitosti sistemov vodenja. Vaš sistem ni le na papirju, ampak resnično deluje, uporabljate ga kot orodje pri stalnem izboljševanju. Katerokoli področje smo pogledali, je bilo skoraj odlično. Našli nismo nobenih neskladnosti, niti nobenih večjih pomanjkljivosti. Zapisali smo nekaj priporočil, v smislu naših pogledov na vaše rešitve.«


Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dodal: »Znova smo dokazali, da smo urejeno in organizirano podjetje. Hvala sodelavkam in sodelavcem za trdo delo, ki so ga tudi letos vložili v priprave na zunanjo presojo. Pomembno je, da skozi enovit sistem kakovosti uspešno obvladujemo vse najpomembnejše aktivnosti našega podjetja, našo organiziranost, odnos do okolja ter zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.«

Objavljeno: 13-05-2010