Lastniška struktura Premogovnika Velenje – spremembe deležev

Skladno s 145. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) objavljamo informacijo, da je MI-SOB, d. o. o., dne 30. 4. 2010 prodala 152.257 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 5,583 % delež glasovalnih pravic, in da je istega dne MP naložbe, d. d., od omenjene družbe pridobila 152.257 delnic z oznako RLVG in od 30. 4. 2010 razpolaga s 169.054 delnicami z oznako RLVG, kar predstavlja 6,199 % delež v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 05-05-2010