Šaleška jezera – vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline

Predstavniki občin in gospodarstva so v sredo, 21. aprila, v Muzeju premogovništva Slovenije podpisali dogovor o sodelovanju in izvedbi projekta, ki bo odgovoril na vrsto vprašanj o rabi in upravljanju z umetno nastalimi Šaleškimi jezeri. Dvoletni projekt, vreden 145.000 evrov, bo izvedel inštitut Erico. Projekt nosi naslov Šaleška jezera – vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline, sporazum o sodelovanju pri projektu pa so podpisali župan Mestne občine Velenje Srečko Meh, župan Občine Šoštanj Darko Menih, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Vsi podpisniki so nato podpisali še pogodbo o izvedbi projekta z direktorjem Inštituta za ekološke raziskave Erico Velenje mag. Markom Mavcem.

Jezera služijo kot vir vode za hlajenje Termoelektrarne Šoštanj, vodne in obvodne površine jezer pa prebivalci uporabljajo tudi v rekreacijske, športne in turistične namene. Ob tem se je v jezerih in njihovi okolici razvil nov življenjski prostor, ki sta ga naselila rastje in živalstvo, značilna za jezerske oz. bolj vlažne pokrajine. Celotno območje tako opravlja tudi pomembno ekološko funkcijo, povečala pa se je občutljivost celotne pokrajine.

Šaleška jezera so pomembna razvojna priložnost Šaleške doline zlasti z vidika razvoja turizma in rekreacije ter z vidika rabe vode v elektroenergetske namene. Končni cilj projekta je pridobiti konkretne predloge, kako izboljšati kakovost voda – Velenjskega,  Škalskega in Družmirskega jezera ter opredeliti primerno dolgoročno rabo jezer v rekreacijske, turistične ter gospodarske namene.

Rezultati raziskave bodo omogočili izvajanje enostavnejših preventivnih in sanacijskih ukrepov. Podana bodo tudi izhodišča za pripravo izvedbenih projektov za obsežnejše tehnične ukrepe, na tej osnovi pa se bodo naročniki projekta lažje odločali o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z rabo jezer.

Realizacijo vseh aktivnosti, ki so predvidene po pogodbi, bo spremljala delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh partnerjev pri projektu. Mestno občino Velenje bosta zastopali Andreja Katič in Branka Gradišnik, Občino Šoštanj Vojko Krneža in Veronika Hajnrihar, Termoelektrarno Šoštanj Egon Jurač in Tomaž Hribar, Premogovnik Velenje Marijan Lenart in Irena Podgoršek ter ERICo Velenje mag. Marko Mavec in dr. Emil Šterbenk.

Objavljeno: 22-04-2010