Premogovnik Velenje ponovno med finalisti za Energetsko učinkovito podjetje in zmagovalec spletnega tekmovanja

V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Tudi zato smo podjetje že drugo leto prijavili na razpis Energetsko učinkovito podjetje 2010, ki ga pripravlja časnik Finance v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za okolje in prostor ter se uvrstili med finaliste.

Poleg razpisa za Energetsko učinkovito podjetje sta bili razpisani tudi nagradi za Energetsko učinkovit projekt 2010 in projekt Izrabe obnovljivih virov energije 2010. Nagrade in priznanja so podelili 19. aprila na Dnevih energetikov, 12. srečanju energetskih menedžerjev Slovenije. Časnik Finance in Ministrstvo za gospodarstvo oziroma Ministrstvo za okolje in prostor sta doslej že trinajstkrat izpeljala razpis za Energetsko učinkovito podjetje in devetkrat za Energetsko učinkovit projekt. Letos so tretjič podelili tudi nagrado za Projekt uporabe obnovljivih virov energije. Ti projekti postajajo osnova za sonaraven razvoj gospodarstva in so vse bolj pomembni za zanesljivo oskrbo z energijo in varovanje okolja.

Kot posebnost so letos prvič omogočili tudi glasovanje bralcev in uporabnikov spletne strani Časnika Finance. Ti so tako iz ožjega izbora prijaviteljev, ki ga je pripravila komisija, izbrali svojega favorita v posamezni kategoriji. S finalisti so v ta namen posneli krajše reklamne spote, v katerih so predstavniki podjetij predstavili svoja prizadevanja pri racionalni rabi energije. Za Premogovnik Velenje je predstavitev podal Rajko Pirnat, vodja Energetske službe. Tudi zmagovalci spletnega izbora so dobili posebna priznanja, spletno glasovanje pa je bilo ločeno od glasovanja komisije. V spletnem izboru je močno zmagal Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje je lani v okviru omenjenega razpisa prejel posebno priznanje, saj je strokovna komisija ocenila, da je projekt Premogovnika Velenje z vidika energetske učinkovitosti zelo zanimiv in dober.

Premogovnik Velenje za pridobivanje premoga in podporne procese letno porabi 74.000 MWh energije. V podjetju smo se odločili, da izpeljemo ukrepe za zmanjšanje rabe energije v svojih poslovnih objektih in v tehnološkem procesu. V zadnjih letih smo v podjetju zmanjšali celotno porabo energije za 8 do 10 odstotkov, zmanjšali pa smo tudi specifično rabo vseh energentov na proizvod.

Kazalniki rabe energije kažejo na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije in dizel goriva. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje. To kaže na posredni prihranek 3,5 do 5 odstotkov v zadnjih treh letih. V 2010 pa želimo obdržati trend prihrankov iz prejšnjih let.
Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in elektrike, proizvedene v TE Šoštanj.

Objavljeno: 20-04-2010