V Premogovniku Velenje obeležili 135 let tradicije, izkušenj, dela in napredka

Zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili priznanja iz ksilita, VDC SAŠA pa donacijo v vrednosti 10.000 EUR

11. aprila letos je minilo 135 let, odkar se je Francu Magesu, posestniku z Dunaja, v Šaleški dolini posrečil veliki met, ko je v bližini sedanjega jaška Škale naletel na »glavni sloj« premoga. V petek, 16. aprila 2010, smo v spomin na ta dogodek v Domu kulture Velenje slovesno zaznamovali 135. obletnico od začetkov pridobivanja premoga v Šaleški dolini. Na prireditvi smo počastili tradicijo, izkušnje, se poklonili delu in napredku ter se spogledali s pričakovanji in vizijo svojega obstoja v prihodnosti.
 
Številne goste je nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je na kratko povzel zgodovino razvoja premogovnika, nato pa nanizal značilnosti podjetja, ki ga umeščajo med najsodobnejše premogovnike s podzemnim pridobivanjem premoga v svetu.
»Modernizacija proizvodnje in uvajanje sodobne tehnološke opreme sta prinesla vrhunske proizvodne rezultate, visoko produktivnost, ki zmanjšuje potrebno število zaposlenih v neposredni proizvodnji premoga. Zato je naša dolžnost, da pomagamo ustvarjati nove programe, ki prinašajo delovna mesta izven pridobivanja premoga,« je med drugim poudaril dr. Medved.
Dejal je, da se Premogovnik Velenje s preprečevanjem in z odpravljanjem negativnih vplivov na okolje srečuje že vse od svojega nastanka, vendar danes »v podjetju stremimo k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zato smo neprijazen odnos do okolja precej zmanjšali. Kot družbeno odgovorno podjetje dajemo izjemen poudarek izpolnjevanju okoljskih standardov. Pomen Premogovnika Velenje se namreč ne meri samo z zadovoljevanjem temeljne potrebe družbe po premogu in električni energiji, temveč tudi z vplivi, ki jih ima premogovniška dejavnost neposredno na okolico.«
Veliko besed je direktor Premogovnika namenil zaposlenim in ravnanju z njimi. »V našem poklicu solidarnost, tovarištvo, pripadnost, požrtvovalnost niso le besede, ampak jih spodbujamo in negujemo pri vseh zaposlenih. Imamo dobro razvita orodja za vodenje in motiviranje sodelavcev: načrtno in vsem dostopno izobraževanje, sistem nagrajevanja, številne bonitete, letne pogovore, projektno delo pa tudi različna orodja komuniciranja,« je dejal dr. Milan Medved in dodal, da je podjetje v lokalnem okolju pomemben delodajalec in se že tri leta zapored v projektu Zlata nit uvršča med najboljše zaposlovalce.
Premogovnik Velenje vedno večji poudarek namenja racionalni rabi energije, izrabi obnovljivih virov energije, predvsem fotovoltaike, geotermalne in solarne energiji, ter spodbuja inovativnost in podjetništvo.
Sklenil je, da se je zgodba Premogovnika Velenje začela pred 135 leti, »zaradi gradnje modernega, tehnološko in skladno z ekološkimi standardi zasnovanega objekta bloka 6 TE Šoštanj pa bomo to zgodbo nadaljevali tudi prihodnjih 50 let.«

Na prireditvi, ki jo je popestrila fotozgodba Premogovnik Velenje v letu 2010, smo zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili spominska priznanja iz ksilita. Ta so prejeli nekdanji direktorji Premogovnika Velenje, Holding Slovenske elektrarne, Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Naravoslovnotehniška fakulteta – oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, Energetska zbornica Slovenije in Termoelektrarna Šoštanj. Za glasbeni del so poskrbeli Harmonikarski orkester Barbara, Pihalni orkester Premogovnika Velenje, Rudarski oktet ter Gordana Hleb z zasedbo Quartissimo. Ob praznovanju je izšla tudi brošura o Premogovniku Velenje, ki so jo prejeli vsi obiskovalci prireditve.

Zbrane goste – nekdanje direktorje Premogovnika Velenje, poslance Državnega zbora, župane, članice in člane občinskih svetov, častne skakače ter sedanje in nekdanje zaposlene – je nagovoril tudi Borut Meh. Povedal je, da je kot direktor HSE in Velenjčan ponosen na Premogovnik Velenje, podjetje, ki obvladuje slovenski strateški energent in s pomočjo katerega HSE zagotavlja stabilnost energetskega sistema.
»Mesto Premogovnika Velenje v HSE je posebej pomembno v času največje investicije v energetiki, to je bloka 6 v TEŠ. Nekateri so hoteli ta projekt spodkopati tudi z »napadi« na Premogovnik Velenje, a na letošnji strateški konferenci HSE smo se prepričali, da ste sposobni odkopati potrebne količine premoga za delovanje bloka 6 po konkurenčni ceni. Prav zato smo na konferenci potrdili vaše načrte za gradnjo novega izvažalnega jaška NOP 2 in prepričan sem, da ga boste zgradili racionalno in v skladu z visokimi tehnološkimi standardi, po katerih ste poznani.«
Dejal je še, da je Premogovnik Velenje zagotovo sposoben speljati prestrukturiranje premogovniške dejavnosti brez ustreznega zakona o zapiranju, kajti to počne že nekaj let in s tem bo nadaljeval z ustanavljanjem novih podjetij, uvajanjem inovativnih dejavnosti.

Premogovnik Velenje je kot družbeno odgovorno podjetje globoko vpet v lokalno skupnost. To se ne kaže le v sanaciji okolja ter umeščanju novih, privlačnih vsebin v nekdaj degradirano območje, za podjetje je značilen tudi posluh do stisk in prošenj društev, organizacij in posameznikov, pa naj gre za izobraževalno, kulturno, športno ali socialno področje.
Ob letošnji 135-letnici delovanja je tako dr. Milan Medved podelil ček v vrednosti 10.000 € Varstveno-delovnemu centru Savinjsko-šaleške regije, ki pokriva potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na področju treh upravnih enot Velenja, Mozirja in Žalca oziroma petnajstih občin. V imenu varovancev in sodelavcev ga je prevzela in se zanj zahvalila direktorica VDC SAŠA Darja Lesnjak.

Slovesnost ob 135-letnici premogovništva v Šaleški dolini je izzvenela s prvim skupnim nastopom harmonikarjev, godbenikov in pevcev v skladbi Kam le čas beži. Letošnje praznično leto bomo obeležili tudi z izdajo knjige Mejniki Premogovnika Velenje in jubilejnim 50. Skokom čez kožo 2. julija letos.

Objavljeno: 19-04-2010