HTZ Velenje sodeloval v akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«

V soboto, 17. aprila 2010, je tudi v Velenju potekala akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Akciji so se pridružili številni posamezniki, organizacije, institucije, podjetja, klubi in društva, med njimi tudi podjetje HTZ Velenje s programoma AquaVallis in Sonelex.

V akciji v Velenju je sodelovalo okoli 3 tisoč prostovoljcev, katerim je podjetje HTZ Velenje ponudilo mikrobiološko filtrirano pitno vodo blagovne znamke AquaVallis. Uspešno pa so se predstavili tudi s programom Sonelex, s sistemskim integratorjem sončnih elektrarn.

V Skupini Premogovnik Velenje stremimo k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zato se trudimo zmanjševati vplive na okolje. Izjemen poudarek dajemo izpolnjevanju okoljskih standardov in v celoti podpiramo tovrstne akcije.

Pomen Premogovnika Velenje se namreč ne meri samo z zadovoljevanjem temeljne potrebe družbe po premogu in električni energiji, temveč tudi z vplivi, ki jih ima premogovniška dejavnost neposredno na okolico. V podjetju se zavedamo, da s svojo dejavnostjo močno posegamo v lokalno okolje, da smo dolini veliko vzeli, pa tudi veliko dali. Območja, kjer je odkopavanje premoga zaključeno, sproti urejamo. Ob jezerih, ki so nastala s pogrezanjem tal zaradi pridobivanja premoga, smo na vzhodni strani odkopnega polja zgradili turistično-rekreacijski center, mestni stadion, uredili pohodne, tekaške in kolesarske poti, postavili 100 klopi. To območje so za svojega sprejeli številni domačini in obiskovalci mesta, ki tukaj aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Objavljeno: 19-04-2010