Zmagovalna ideja 2010

Natečaj ”Zmagovalna ideja” je natečaj SAŠA inkubatorja, regionalnega podjetniškega inkubatorja iz Velenja, za najboljši poslovni načrt SAŠA regije, ki ga organizira skupaj z generalnim pokroviteljem Premogovnik Velenje. Natečaj je namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti v regiji ter sami promociji pomena inovativnega podjetništva. Temelji na identificiranju inovativnih podjetniških idej, nudenju strokovne pomoči podjetnikom s strani svetovalcev SAŠA inkubatorja, aktivnemu mreženju v sklopu vseh dogodkov natečaja ter izboru, promociji in nagrajevanju najboljših podjetniških idej in poslovnih načrtov start – up podjetij v regiji. V natečaju ”Zmagovalna ideja” lahko sodelujejo vsa mlada inovativna podjetja oziroma podjetniški timi, ki delujejo v SAŠA regiji. K sodelovanju želimo tokrat pritegniti tudi inovativne sodelavce, zaposlene v podjetjih, ki razvijajo obetavne notranje podjetniške projekte in na ta način gradijo nove poslovne priložnosti za uspešen razvoj poslovanja organizacij v SAŠA regiji.

Z natečajem želimo vzpodbuditi regionalno tekmovalno vzdušje in graditi prepoznavno, podjetniško usmerjeno regijo SAŠA. Ključnega pomena za razvoj podjetništva v regiji so ponudniki kapitala, produktov za inovativna podjetja in razvojno-raziskovalna jedra, ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo k uspešnemu razvoju podjetij v regiji.

Velike družbe želijo prispevati k razvoju podjetništva v regiji

Tudi družbe v Skupini PV bodo v naslednjih letih sistematično spodbujale podjetniške pobude svojih zaposlenih, ki se nanašajo na razvoj in trženje novih izdelkov in storitev s potencialom doseganja visoke dodane vrednosti.

Komercializacija dobrih idej posameznikov in podjetniških skupin se lahko realizira na dva načina, in sicer:
– znotraj družb skupine PV, preko ustanovitve novega hčerinskega podjetja, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti produktnega portfelja družb v skupini PV ali
– preko ustanovitve spin-off podjetja, kjer zaposleni v podjetjih skupine PV prevzamejo podjetniško pobudo. Podano podjetniško pobudo bo PV podprl z možnostjo skupnega partnerskega sodelovanja  in skupnega  prevzemanja tveganja v projektu, kjer bo kot partner v projektu nudil podporo najperspektivnejšim idejam. Podpora projektom bo na voljo v obliki vložka dela oziroma v obliki pomoči pri zagotavljanju virov financiranja za najem specifičnih znanj za realizacijo projekta.

Na ta način želijo družbe, ki tvorijo skupino PV, posredovati sporočilo in spodbuditi svoje sodelavce, k razvoju novih programov in njihovo realizacijo v SAŠA regiji, ter jih pri tem podpreti, saj verjamejo v inovativen potencial svojih zaposlenih. Družbe v skupini PV bodo načrte spodbujanja inovativnosti in podjetnosti svojih zaposlenih podprle v okviru natečaja »Zmagovalna ideja. Skupina družb PV želi s svojim vzorom na področju spodbujanja podjetništva v regiji SAŠA k sodelovanju spodbuditi tudi druge družbe in posameznike iz SAŠA regije, da predstavijo svoje ideje in si pridobijo kakovostno podporo za njihovo uspešno realizacijo.


Podjetniške delavnice in podjetniški forum

Natečaj bo letos potekal v dveh fazah. V mesecu aprilu in maju bodo v okviru prve faze potekale podjetniške delavnice po regiji, na katerih bodo sodelovali izkušeni strokovnjaki, ki so se tudi sami soočili z izzivi podjetništva. Udeleženci delavnic bodo deležni praktičnih in uporabnih nasvetov, spoznali bodo ključne elemente dobrega poslovnega načrta in osvojili veščine uspešne predstavitve podjetniških idej. Udeležencem bomo na delavnicah podali temeljne napotke za raziskavo trga in pripravo trženjskega načrta, napotke za uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU, napotke za uspešno preskrbo dolžniškega in lastniškega kapitala ter napotke za uporabo najsodobnejšega orodja za poslovno načrtovanje pri pripravi finančnega načrta. Nosilci kakovostnih podjetniških idej, bodo dobili možnost, da svojo idejo predstavijo na podjetniški delavnici, ki smo jo poimenovali Forum idej, ter si na ta način pridobijo kakovostno mnenje o njihovi ideji.

V drugi fazi natečaja pa bomo na podlagi prijavljenega poslovnega načrta ter osebne predstavitve pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki podjetnikov, strokovnjakov, profesorjev, predstavnikov podpornih institucij, bančnikov in investitorjev, izbrali zmagovalca na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Ti kriteriji so inovativnost in kreativnost podjetniške ideje, prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta, tržna privlačnost podjetniške ideje, uresničljivost poslovnega načrta ter primernost tehnične izvedbe ideje. Izbrali bomo najboljši poslovni načrt in regijsko start – up podjetje, ki si bo pridobilo laskavi naslov »Zmagovalna ideja v regiji SAŠA za leto 2010« ter denarno nagrado.

Utrinki lanskega natečaja Zmagovalna ideja

SAŠA inkubator, d. o. o., je natečaj Zmagovalna ideja prvič organiziral v lanskem letu. Izmed vseh prispelih je strokovna komisija izbrala 3 finaliste, in sicer: Augeo, d. o. o., podjetje HER in Tv 1, d. o. o. Skupni nagradni sklad za prve tri nagrade je bil 6.000 EUR ter 60 brezplačnih svetovalnih ur SAŠA inkubatorja. Zaključni dogodek, razglasitev zmagovalca regijskega natečaja Zmagovalna ideja 2008/2009 za najboljše start – up podjetje v SAŠA regiji je potekla 30. marca 2009 v Centru Nova. Glavno nagrado je komisija podelila dvema finalistoma, in sicer Tv1 in Damjanu Konovšku, tretjo nagrado pa je dobilo podjetje Augeo. Prva nagrada je bila tako vredna 2.500 EUR, tretja pa 1.000 EUR.

Zakaj je dobro sodelovati

Nosilce najboljših idej bomo finančno podprli z denarnimi nagradami v višini 6.000 evrov in jim ponudili strokovno pomoč, najboljša mlada podjetja bo SAŠA inkubator povezal tudi s pravimi partnerji za tržni uspeh njihove podjetniške ideje. V okviru natečaja bomo tako poskušali identificirati podjetniške ideje z izdelanimi poslovnimi načrti s področij okoljskih tehnologij, energetike, medijev, informatike, turizma, transporta in logistike ter drugih perspektivnih področij.

Več informacij

Več informacij o natečaju in o dejavnostih SAŠA inkubatorja je na voljo na spletni strani www.sasa-inkubator.si ali na telefonski številki 03/899-61-90 (Petra Sitar), zainteresirani kandidati pa lahko pišejo tudi na el. naslov: petra.sitar@sasa-inkubator.si. Vse podjetnike in podjetniške time vabimo, da se z vpisom v spletno stran inkubatorja včlanijo v mrežo inkubatorja in se brezplačno informirajo o naši storitvah in priložnostih za pridobitev nepovratnih sredstev EU.

Še enkrat naj podjetnike in tiste, ki o poti podjetništva razmišljajo, povabim k sodelovanju v natečaju, kajti zmagovalna ideja je tista, ki šteje.

Objavljeno: 02-04-2010