V Termoelektrarni Šoštanj trajno zaustavili Blok 1

31. marca 2010 ob 13. uri smo v Termoelektrarni Šoštanj trajno zaustavili blok 1. S tem nadaljujemo  s postopnim zapiranjem že dotrajanih blokov elektrarne. Blok 2 smo iz omrežja izključili že leta 2008, po začetku obratovanja bloka 6, konec  leta 2014, pa bosta izključena še blok 3 in 4. Blok 5, prav tako, po letu 2014 ostaja v hladni rezervi.
30 MW blok 1 je bil postavljen v prvi fazi gradnje TEŠ, leta 1956, danes pa smo ga, zaradi dotrajanosti ter ekološke, ekonomske in tehnološke nesprejemljivosti za obratovanje, po 54. letih delovanja, trajno zaustavili.
V svoji življenjski dobi je blok 1 obratoval 319.553,54 ur, samo za primerjavo navajamo, da se bloki v Evropi zapirajo nekje pri 270.000 opravljenih obratovalnih urah,  kar je nedvomno rezultat dobrega vzdrževanja in upravljanja. Od leta 1954 do danes je blok 1 proizvedel 7.435.703.800 MWh, za omenjeno proizvodnjo pa je porabil 10.582.000 ton premoga.
Termoelektrarna Šoštanj danes, po zaustavitvi bloka 1, šteje 779 MW in proizvede povprečno tretjino električne energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovice slovenske porabe. Povprečna letna proizvodnja TEŠ  se giblje med 3.500 in 3.800 GWh električne energije in 400 – 450 GWh toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline.
Da bi še v naprej zagotavljali zanesljivo proizvodnjo električne in toplotne  energije  na čim bolj racionalen, okolju prijazen in ekonomsko učinkovit način, v TEŠ že potekajo  pripravljalna dela na gradnjo nadomestnega 600 MW bloka 6, ki bo nadomestil obstoječe bloke 1-5.  Že v drugi polovici meseca aprila pričenjamo z rušenjem hladilnih stolpov bloka 1-2 in bloka 3, ki stojijo na mestu, kjer bo stal nadomestni 600MW blok 6.
Blok 6 bo proizvajal 3.500 GWh električne energije, za kar bo potreboval 2,9 milijona ton premoga in oddajal v okolico poldrugi milijon ton emisij CO2 manj od emisij trenutno delujočih blokov. Gre torej za energetsko in ekološko sprejemljivejši proizvodni objekt, s katerim bomo za proizvodnjo enake količine energije, kot z obstoječimi bloki, potrebovali 30 odstotkov manj premoga, specifične emisije CO2 pa se bodo znižale za 35 odstotkov. Z blokom 6, ki je ekonomsko utemeljen, tehnološko dovršen,socialno dobrodošel in ekološko upravičen projekt, lahko rečemo, da prehajamo v trajnostni razvoj in po naših načrtih ostaja TEŠ energetska lokacija tudi po letu 2054.

Odnosi z javnostmi TEŠ

Objavljeno: 01-04-2010