Premogovnik Velenje je sodeloval na konferenci o družbeni odgovornosti

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je 11. in 12. marca v Mariboru organiziral 5. mednarodno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa 2010 z naslovom  Narava in človek. Na konferenci je sodeloval tudi Premogovnik Velenje s prispevkom v zborniku in predstavitvijo z naslovom »Uvajanje čistejših tehnologij v Premogovniku Velenje«. Konference so se udeležili trije predstavniki Premogovnika Velenje, in sicer dr. Simon Zavšek, Sergej Jamnikar in Natalija Lah, ki so v strokovnem prispevku poudarili vidik in pristop družbeno odgovornega podjetja na področju čistejših premogovnih tehnologij, ki obsegajo tri sklope: razplinjevanje sloja, zajem, transport in shranjevanje CO2 (CCS tehnologije) in podzemno uplinjanje premoga (PUP).

Glavni sklepi konference so bili naslednji:
1. Narava zmore živeti brez ljudi, ljudje brez narave ne moremo.
2. Varovanje okolja je varstvo človeka pred njim samim. Varovanje narave je varovanje narave pred človekom.
3. Človeštvo se mora nehati obnašati tako, kot da je narava neizčrpen vir dobrin.
4. Kakovost življenja ljudi je močno odvisna od biotske raznovrstnosti.
5. V Sloveniji je vse več šol, ki izvajajo izobraževalni program »naravovarstveni tehnik«. V te programe je smiselno vključiti naravovarstveno stroko in razmisliti, kje se bodo zaposlovali diplomiranci.
6. Poslovni organi podjetij in organizacij naj ponovno pregledajo ujemanje ekonomskih in okoljskih ciljev.
7. Poiskati in izpostaviti je potrebno delujoče primere dobrih praks.
8. Konferenca na temo »človek in narava« naj postane redni mednarodni dogodek v Sloveniji, ki ga bo podprla EU.

Objavljeno: 23-03-2010