20 novih notranjih presojevalcev v Premogovniku Velenje

V februarju so v Premogovniku Velenje dobili 20 novih notranjih presojevalcev. V dvodnevni delavnici so se udeleženci seznanili s procesi in načini presojanja po uvedenih standardih v podjetju, to je ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001.
Delavnico je vodil zunanji svetovalec dr. Slavko Plazar, vodilni presojevalec na področju sistemov vodenj, v sodelovanju z oddelkom Sistem obvladovanja procesov, predavatelj je bil Simon Klinc.
Udeleženci so na koncu opravljali tudi izpit in Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje jim je izdal potrdila za notranjega presojevalca. Sodelavke in sodelavci so potrdila prejeli 5. marca na priložnostni slovesnosti v Zeleni dvorani. Potrdila jim je izročil direktor dr. Milan Medved.
Novi notranji presojevalci in presojevalke so: Jože Borovnik, Darian Božič, Marko Čerenak, Andrej Horvat, Sergej Jamnikar, Mitja Kamenik, Simon Lednik, Tine Lesjak, Metka Marić, mag. Janez Mayer, Nataša Pavič, Bogdan Pešak, Boris Sotler, Tatjana Strgar, mag. Boštjan Škarja, mag. Simon Tajnšek, Gregor Uranjek, Primož Vedenik, Franci Vovk in Neli Zver.
V Skupini Premogovnik je 83 sodelavk in sodelavcev usposobljenih za notranje presojevalce. 57 jih je v Premogovniku Velenje, 23 v HTZ Velenje in trije v PV Investu.

Objavljeno: 08-03-2010