Iz zgodovine Premogovnika Velenje – Podpis sporazuma o združitvi TEŠ in RLV v REK

V začetku 70-ih let je velika pomembnost energetskih virov Šaleške doline za slovensko skupnost narekovala ustrezno organizacijsko in poslovno organiziranost te dejavnosti. Zaradi tega je 5. marca 1974 deset temeljnih organizacij združenega dela Termoelektrarne Šoštanj in Rudnika lignita Velenje podpisalo samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo Rudarsko elektroenergetski kombinat (REK) Velenje. Z ustanovitvijo REK-a sta se proizvodnja lignita in proizvodnja električne energije vsestransko tesno povezali.

Objavljeno: 05-03-2010