En. konferenca o prihodnosti energetike

V sredo, 3. marca, je bila v Ljubljani En.konferenca 2010 – letna strateška energetska konferenca, ki jo organizira spletni časnik Energetika.NET, na kateri so se tretje leto zapored na enem mestu zbrali vsi vodilni slovenski energetiki in razpravljali o prihodnosti slovenske elektroenergetike ter področjih plina in nafte.
Govorili so o energetski politiki, energetskih naložbah in gospodarski krizi, novem valu energetskih investicij ter konkurenčnosti energetskega trga v Sloveniji z vidika električne energije in plina.
Na konferenci je na okrogli mizi o novem valu energetskih investicij sodeloval tudi dr. Milan Medved, in sicer kot predsednik Energetske zbornice Slovenije in kot direktor Premogovnika Velenje.
Udeleženci so poudarili, da so poleg predvidene naložbe v šesti blok TEŠ in drugi blok NEK pred Slovenijo tudi naložbe v obnovljive vire energije in prenosne zmogljivosti.
Milan Medved je ocenil, da ni le enega vira energije, ki bi pokrival vse potrebe, zato ne moremo govoriti o tem, ali TEŠ 6 ali NEK 2. Poudaril je tudi pomen vlaganja v obnovljive vire energije. Ena ključnih prednosti Slovenije je po njegovem mnenju uravnotežena struktura virov električne energije, zato jo je treba ohraniti tudi v prihodnje. Ravno zaradi uravnoteženosti Slovenija v preteklosti ni imela težav v preskrbi z elektriko. Dr. Medvedu se pri tem ne postavlja vprašanje, kateri projekt je boljši, ampak kateri je izvedljiv.
Najcenejša elektrarna v Sloveniji, ki ne rabi nobene lokacije, pa je po njegovi oceni učinkovita raba energije. Prepričan je, da bo poraba elektrike v Sloveniji v prihodnje rasla, zato v Energetski zbornici menijo, da je treba razvijati tako nove proizvodne zmogljivosti kot prenosne zmogljivosti.

Objavljeno: 04-03-2010