V Premogovniku Velenje o možnostih sodelovanje z Elektroprivredo BIH

Premogovnik Velenje uspešno napreduje s sklepanjem poslov v JV regiji, v kateri je po uspešnem zaključku projekta Mramor v Tuzli v BiH vzpostavilo dobre poslovne odnose tudi na makedonskem energetskem trgu. V Bosni in Hercegovini se odpirajo možnosti za nove posle. V okvir teh prizadevanj sodi tudi obisk delegacije iz Bosne in Hercegovine, ki je Premogovnik obiskala 24. ter 25. februarja in v kateri so bili generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić, izvršni direktor za proizvodnjo Elektroprivrede Nihad Kadić, direktor Rudnika uglja Kreka v Tuzli dr. Rešad Husagić in direktor rudnika Breza Ćamil Zaimović.

Goste je v sredo sprejel direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved s sodelavci, danes pa so si ogledali jamska delovišča, in sicer odkop -50 B v jami Pesje, ki je najsodobnejši odkop v Premogovniku, in pripravsko delovišče številka 7, kjer je  zbrana naša najboljša oprema za izdelavo jamskih prostorov. Popoldne so obiskali še Muzej premogovništva Slovenije, kjer so si ogledali kiparsko razstavo Ivana Napotnika.

Pred odhodom v jamo jih je v sejni sobi nagovoril dr. Milan Medved. Predstavil jim je situacijo v zvezi s proizvodnjo in porabo premoga v Evropski uniji ter trende na tem področju, nato pa podrobneje odkopavanje premoga, opremo, način dela, poslovne rezultate in načrte Premogovnika Velenje. Goste so predvsem zanimali tehnični podatki in zmogljivost odkopne opreme. Mag. Bojan Lajlar, vodja Tehničnih služb, pa je gostom predstavil tudi novo sklenjeni posel za odpiranje novega premogovnika v Makedoniji.

Kot je ob koncu obiska dejal dr. Milan Medved, »imajo v Bosni in Hercegovini trdno namero po modernizaciji rudnikov, saj imajo velike zaloge premoga in to je strateška prednost njihove države v prihodnosti. Veseli smo današnjega obiska, ko smo lahko svojim gostom pokazali, kje in kako delajo naši rudarji, nenazadnje pa imamo ambicije tudi po sodelovanju pri modernizaciji njihovih rudnikov. Sodelovanje pri opremi in zagonu novega odkopa v jami Mramor v Tuzli je bil dober primer takšnega sodelovanja, prenosa znanja in tehnologije med velenjskimi in tuzlanskimi rudarji ter drugimi strokovnjaki. Posebej sem vesel, da omenjeni odkop dobro deluje in dosega dobre poslovne rezultate.«
Elektroprivreda Bosne in Hercegovine je lani jeseni postala lastnik sedmih bosanskih premogovnikov, in sicer Kreke, Đurđevika, Breze, Kaknja, Zenice, Nove Bile in Gračanice. Ustanovili so koncern Elektroprivreda BiH. Vključitev omenjenih premogovnikov v koncern bo dolgoročno vplivala na stabilnost njihovega elektrogospodarstva.

Direktor Elektroprivrede BIH Amer Jerlagić je ob tem dodal: »Elektroprivreda BiH od lani vključuje tudi sedem premogovnikov in naš cilj je čim večja modernizacija premogovništva. V prihodnjih treh letih načrtujemo za okoli 150 milijonov evrov investicij v te premogovnike ter še v naslednjih treh letih prav toliko. Prepričan sem, da bo sodelovanje med EP BiH in Premogovnikom Velenje v prihodnjih desetih letih zelo veliko.«

Kot smo že omenili, sta Premogovnik Velenje in njegova hčerinska družba HTZ Velenje že v letu 2008 uspešno izpeljala prvi projekt modernizacije podzemnega odkopavanja premoga v rudniku Mramor, ki sodi v sklop Rudnika uglja Kreka v Tuzli. Ker v Elektroprivredi BIH v prihodnjih letih načrtujejo modernizacijo podzemnega pridobivanja premoga, so to za Premogovnik Velenje in HTZ Velenje ponovno dobri obeti za nadaljnje poslovno sodelovanje v JV regiji.

Bosna in Hercegovina ima sicer več kot 4 milijarde ton zalog premoga, ta konkurenčna prednost, ki jo imajo v domačem premogu, pa jim zagotavlja tudi varnost in stabilnost pri preskrbi z električno energijo.

Objavljeno: 25-02-2010