Premogovnik Velenje podpisal pogodbo z Elektrogospodarstvom Makedonije

Premogovnik Velenje je z Elektrogospodarstvom Makedonije (Elem) podpisal pogodbo za projektiranje glavnega rudarskega projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v Makedoniji. Premogovnik Velenje se je v pogodbi zavezal, da bo v roku 22 mesecev izdelal celotno tehnično dokumentacijo in pripravil vse potrebno za zagon proizvodnje v omenjenem rudniku. Dokumentacija zajema tako tehnološke karakteristike kot projektiranje potrebne opreme, zračenja, transporta, oskrbe z energijo, vplive na okolje in lokalno skupnost …). Projekt v vrednosti 700.000 EUR bodo izdelali strokovnjaki iz Premogovnika Velenje v sodelovanju z makedonskimi eksperti.


Podobno kot drugje v Evropi se tudi v JV regiji nadaljujejo investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. Omenjena regija razpolaga z milijardami ton zalog energetskega premoga, kar  predstavlja hkrati tudi njeno konkurenčno prednost.


Direktor dr. Milan Medved: »S tem projektom se nadaljuje prodiranje Premogovnika Velenje v JV regijo, v kateri je podjetje po uspešnem zaključku projekta Mramor v Tuzli v Bosni in Hercegovini vzpostavilo dobre poslovne odnose tudi na makedonskem energetskem trgu.«

Objavljeno: 18-02-2010