ODZIV NA STALIŠČA IN POZIVE NEVLADNIH OKOLJSKIH ORGANIZACIJ GLEDE TEŠ 6

Nevladne organizacije Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so danes organizirale novinarsko konferenco, na kateri so bila predstavljena stališča in pozivi glede gradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Omenjene organizacije so izrazile pomisleke glede finančne slike projekta ter njegove skladnosti s podnebnimi in energetskimi cilji Slovenije. Izražen je bil tudi splošni dvom glede dejanske nujnosti projekta.

Gradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj je trenutno osrednja tema slovenske elektroenergetike, kar na HSE in TEŠ pozdravljamo. Čudijo pa nas nerazumevanje osnovnih podatkov o TEŠ 6, postavljanje vedno enakih vprašanj in nerazumevanje vedno istih odgovorov, ki jih ponavljamo v zadnjih mesecih in s katerimi smo organizatorje današnje novinarske konference in ostale zainteresirane javnosti že večkrat seznanili, nazadnje tudi na razvojnem forumu o TEŠ 6, ki je bil 26. januarja letos v Ljubljani. Na njem smo jasno predstavili vsa dejstva o bloku 6 ter s strani organizatorjev projekta dobili zagotovilo, da bomo sodelovali pri pripravi poročila za EBRD. S strani Umanotere smo danes res prejeli obvestilo, da je omenjeno poročilo še v pripravi in da bo v osnutku v kratkem poslano vsem udeležencem foruma.

Preko spleta pa smo se včeraj seznanili z »uradnim pismom v obliki komentarjev na presojo vplivov na okolje«, ki so ga pripravili na Focusu ter poslali Evropski banki za obnovo in razvoj. Očitno gre za individualna stališča Focusa in ne za zaključke foruma, zato nanje gledamo z zadržkom. Žal je v njihovem dokumentu  navedenih veliko nepreverjenih podatkov, ugibanj in pavšalnih domnev.

Tako v HSE kot v TEŠ razumemo pomen javnih razprav in sprejemamo drugačna stališča, saj lahko na osnovi le-teh projekt samo še izboljšamo. V ta namen smo uvedli tudi dan odprtih vrat v TEŠ vsak četrtek v mesecu, da se lahko vsakdo sam prepriča o upravičenosti izgradnje in predvsem pridobi odgovore na vprašanja, ki se mu zastavljajo. Vedno smo namreč pripravljeni na dialog in sodelovanje pri pripravi dobrih in predvsem družbeno koristnih projektov, kar blok 6 TEŠ je. Več mesecev že tudi čakamo na alternativni scenarij nevladnih in ostalih zainteresiranih organizacij, iz katerega bo razviden konkreten predlog čistejše, cenejše, bolj ekonomične itd. (samo)oskrbe Slovenije z električno energijo. Žal tega predloga ni od nikoder. Verjamemo, da ga je zelo težko pripraviti, saj samo z obnovljivimi viri (ki jih na HSE podpiramo, razvijamo in gradimo!) vrzeli v oskrbi z električno energijo na kratki rok ne moremo pokriti. TEŠ 6 je tako trenutno edini projekt v Sloveniji, ki je v fazi realizacije. Vsi ostali so bodisi šele v postopku pridobivanja soglasij ali pa še celo to ne. Odgovor, kako čim prej zagotoviti varnost in zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo, je torej jasen.

Dodajamo, da bodo po zaključku javne razprave upoštevani in na spletnih straneh HSE in TEŠ objavljeni vsi konstruktivni predlogi, povezani s projektom.

Vir: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Objavljeno: 17-02-2010