V Šoštanju zahtevajo blok 6

Osrednja točka seje Sveta Občine Šoštanj 15. februarja je bila informacija o poteku naložbe v šesti blok TE Šoštanj, čemur so svetniki dali soglasno podporo. Še več, ob vsej okoljski škodi, ki sta jo Šoštanj in cela Šaleška dolina v petdesetih letih pridobivanja električne energije za celotno Slovenijo utrpela, zdaj tehnološko sodoben nov blok 6 celo zahtevajo.

Informacije so svetnikom podali direktorja TEŠ in Premogovnika Velenje, dr. Uroš Rotnik in dr. Milan Medved, direktor HSE Borut Meh in predsednik Nadzornega sveta HSE dr. Franc Žerdin.
Dr. Uroš Rotnik je poudaril cilje, ki jih TEŠ zasleduje z načrtovano gradnjo bloka 6, in sicer zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo, znižanje lastne cene električne energije, zmanjšanje obremenitev okolja ter ohranitev okoljske lokacije in delovnih mest. Šoštanjčanom je dejal, da bodo morali zaradi velikega gradbišča še dve leti potrpeti, pa tudi, da bodo za namestitev tujih delavcev, ki jih bo največ v letih 2012 in 2013, ustrezno poskrbeli.
Dr. Milan Medved je poudaril, da je načrtovana investicija skupna vizija obeh energetskih družb, da smotrno izrabimo edini strateški domači energetski vir. Izpostavil je tudi škodo, ki jo je v preteklih desetletjih utrpela dolina zaradi odkopavanja premoga in pridobivanja električne energije, a hkrati navedel primere rekultivacije površin in zglednega sodelovanja z lokalno skupnostjo za odpravo škode.
Borut Meh je dejal, da je blok 6 eden ključnih projektov v Sloveniji, HSE pa zaradi njega ne bo ustavil drugih investicij v energetske objekte. Nerazumljivo se mu zdi nasprotovanje tako dobremu projektu in nesprejemljivo, da se je začel uporabljati za potrebe dnevne politike. »Razumel bi, da bi največ nasprotovanj in kritike prihajalo iz Šoštanja. Hvala vam za podporo projektu,« je dejal Meh. Doslej je bilo v projekt vloženih že okoli 130 milijonov €, letos jih bo še 200 milijonov, to pa so lastna sredstva TEŠ in HSE.
Tudi dr. Franc Žerdin je poudaril, da investicija v blok 6 v ničemer ne vpliva na načrtovanje in potek investicij v drugih družbah HSE. Dejal je še, da je brez bloka 6 vprašljiva smiselnost HSE, saj TEŠ proizvaja polovico električne energije, ki jo prodaja HSE. »Javna razprava o bloku 6 ni pokazala prave alternative zanj in noben energetski projekt ni pripravljen tako, da bi po letu 2015 zamenjal blok 6,« je dejal dr. Žerdin. Opozoril je na slabe posledice v Šaleški dolini, če bloka 6 ne bi gradili, saj bi morali pričeti s postopnim zapiranjem TEŠ in PV. Poudaril je, da NS pri pregledu dokumentacije o projektu ni zaznal koruptivnosti pri sklepanju pogodb.

Soglasna podpora projektu
Svetniki so v razpravi izrazili prizadetost zaradi vseh razprav, ki so bile v zvezi z blokom 6, in kritičnost do nekdanjega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka. Opozorili so na škodo, ki sta jo Šoštanj in Šaleška dolina utrpela v preteklih petdesetih letih. »50 let je Šoštanj dajal energijo celi Sloveniji. Ne drugi Slovenci, mi imamo pravico, da z gradnjo bloka 6 zahtevamo ekološko, ekonomsko in socialno sanacijo Šoštanja in Šaleške doline,« je bila odločna Vilma Fece. »Zgodovina ekoloških gibanj se je začela v Šaleški dolini. Nihče nam ni pomagal pri čiščenju doline, očistili smo jo sami,« pa je spomnil Vojko Krneža.
Svetniki so gradnjo bloka 6 soglasno podprli, saj je upravičena z okoljskega, gospodarskega in družbenega vidika, hkrati pa bo pozitivno vplivala na trajnostni in gospodarski razvoj Šaleške doline. S podporo investiciji so dali podporo in zahtevo po okoljski, ekonomski in socialni sanaciji posledic odkopavanja premoga in pridobivanja električne energije. Hkrati z nadaljevanjem teh dejavnosti je treba sanirati zrak, vodo in tla, poskrbeti za zmanjšanje hrupa ter sočasno odpirati nova delovna mesta s pomočjo projektov, ki jih bodo podprli lokalne skupnosti, TEŠ in PV. Od investitorjev blok 6 pričakujejo vodenje projekta, skladno s terminskim načrtom ter najmanj enkrat na leto oziroma po potrebi seznanitev s potekom projekta.

Objavljeno: 16-02-2010