Sodelovanje med ŠCV in podjetji

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Velenje so 28. januarja pripravili ponovoletno srečanje za svoje poslovne partnerje. MIC, katerega moto je »most med izobraževanjem in delom«, sodeluje na področju izobraževanja s približno 400 podjetji in podjetniki iz cele Slovenije.
Na srečanju so predstavili pomembne dogodke MIC-a v lanskem letu in letošnje projekte, med katerimi načrtujejo tudi razvoj in ponudbo izobraževalnih programov za podjetja in izobraževalne institucije v JV Evropi.
Že nekaj let dobro sodelujejo z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in pred dvema
letoma so z njo podpisali pogodbo o sodelovanju. Na tokratnem srečanju pa so podpisali
dogovor o sodelovanju še z Gorenjem Velenje, Centrom za poslovno usposabljanje v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Premogovnikom Velenje in TE Šoštanj.

Objavljeno: 02-02-2010