INOVATORJI, PRIJAVITE SE!

Gospodarska zbornica Slovenije in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica sta razpisali zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v SAŠA regiji za leto 2009.
Cilj projekta izbire in nagrajevanja inovatorjev in inovacij je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.
Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike s sedežem na območju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter MO Velenje.
Razpis bo zaključen 9. aprila 2010.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani SŠGZ: http://www.ssgz.si.

Sodelavci, sodelavke in delovne skupine v Skupini PV, ki imate ustrezne inovacijske predloge, jih lahko oddate Bojanu Stropniku, vodji inovacijske dejavnosti, osebno ali po elektronski pošti bojan.stropnik@rlv.si.

Objavljeno: 22-01-2010