Srečanje rudarskih in gorskih reševalcev na Golteh

V soboto, 16. januarja, je bilo na Golteh športno srečanje rudarskih in gorskih reševalcev – prvi so člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje, drugi Gorske reševalne službe – Postaja Celje. 60 reševalcev se je pomerilo v štirih panogah: veleslalomu, prvi pomoči, vlečenju vrvi in vožnji s pležuhi. Namen srečanja pa je bil več kot tekmovalni – spoznavanje članov obeh reševalnih ekip in možnost za skupno sodelovanje v nekaterih reševalnih akcijah.
Rudarski in gorski reševalci opravljajo enako dejavnost, vendar do sedaj niso velikokrat sodelovali v akcijah. Zadnji primer njihovega sodelovanja je iz leta 2008 na hidroelektrarni Avče, ko je prišlo do nesreče pri gradnji jaška, v kateri sta umrla dva delavca, dva pa sta bila hudo poškodovana.
Ideja za srečanje se je porodila v Premogovniku Velenje, kjer deluje številčna in izredno dobro usposobljena rudarska reševalna četa, med zaposlenimi v podjetju pa je tudi veliko gorskih reševalcev. Golte so za srečanje izbrali zato, ker planino gorski reševalci dobro poznajo zaradi usposabljanj, reševalnih akcij in sodelovanja pri montažah smučarskih naprav, Premogovnik Velenje pa aktivno sodeluje pri revitalizaciji centra Golte.
Kot je povedal vodja Jamske reševalne čete v Premogovniku Velenje mag. Marjan Kolenc, je pomoč ljudem v izrednih razmerah tista stična točka, ki povezuje obe reševalni službi. »Prav gotovo bomo razmišljali o nadaljnjem sodelovanju in skupnem usposabljanju na področju nudenja prve pomoči. Naša Jamska reševalna četa je najštevilčnejša reševalna enota v Sloveniji, ki jo je mogoče hitro zbrati, zato je lahko dobrodošla v večjih nesrečah.«
Srečanje je za navezovanje tesnejših stikov med obema reševalnima službama pozdravil tudi načelnik Gorske reševalne službe, Postaja Celje, Matej Zaluberšek: »V naši postaji je okoli 30 aktivnih gorskih reševalcev. Pokrivamo izredno obsežno območje reševanja na celotnem porečju reke Savinje, torej celotno hribovje nad Logarsko dolino, na območju Savinjske doline, Posavsko hribovje do hrvaške meje. Lani je bilo na tem območju 18 nesreč v gorah, v katerih je umrlo pet planincev. Usposabljamo se na individualnih in skupinskih pripravah. Vsak gorski reševalec mora sam skrbeti za svojo fizično in psihično kondicijo, imamo pa tudi skupne vaje, na katerih v različnih okoljih preizkušamo različne reševalne tehnike.«
Namen srečanja v prvi vrsti ni bil tekmovalnega značaja, pa vendarle zapišimo, da so bili rudarski reševalci boljši v veleslalomu in vlečenju vrvi, gorski reševalci pa v vožnji s pležuhi, medtem ko so si pri nudenju prve pomoči točke razdelili.

Objavljeno: 18-01-2010