Spremembe deležev v lastniški strukturi Premogovnik Velenje

Skladno s 145. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo informacijo, da je družba MI-SOB, d. o. o., Štihova ulica 1, Ljubljana, dne 29. 12. 2009 prodala 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 7,09 % deleža glasovalnih pravic, in da je istega dne Radenska, d. d., Radenci od omenjene družbe pridobila 193.237 delnic z oznako RLVG.

Objavljeno: 06-01-2010